Header Image

Vallprognos 2021

Temperaturkarta 2021 - så här gör man!
Klicka på den ort som ligger närmast dig. Du får upp ett diagram. Där den gröna prognoslinjen korsar den vågräta linjen har summan av varma dagar uppnått 250 grader och det är dags för skörd. Datumet för "prognosskörden" står skrivet ovanför diagrammet. Den röda linjen är medeltalet över många år. Även denna "normalskörd" står skrivet ovanför diagrammet. På detta sätt ser du hur långt våren har kommit i år.

Utöver prognoser görs också provskördar. Provklipp klipps och analyserna redovisas här på hemsidan i anslutning till temperatursummorna för varje ort. Man kan också se en lista över alla analyser som är gjorda. Det är många företag och organisationer som organiserar provskördar. De finns med i listan bland de företag och organisationer som är deltagare och sponsorer av projekt Vallprognoser.

Hur fungerar temperatursumman?
Man börjar summera temperaturen då dygnsmedeltemperaturen överstiger + 5º C i 5 dagar. Dygnsmedeltemperaturen definieras som medelvärdet mellan högsta och lägsta värdet under ett dygn. Eftersom man räknar med att det inte sker någon egentlig växtlighet under + 5º C så justerar man den verkliga dygnsmedeltemperaturen genom att dra ifrån 5º C. Det värde man då får summerar man helt enkelt ihop dygn för dygn.

I Finland har Marketta Rinne och medarbetare gjort en del undersökningar på detta och kommt fram till att då temperatursumman kommit till 250 graddagar ligger smältbarheten för den organiska substansen på 76 % för timotej vilket skulle innebära ett ungefärligt energiinnehåll på 11,2 MJ per kg ts i timotej. Eftersom vi oftast har blandvaller med andra arter, bland annat en hel del klöver vilket håller lägre energi, antar vi att 250 graddagar innebär ett energiinnehåll på ca 10,8 - 11,0 MJ. Det anser vi vara en lämplig nivå för ett högkvalitativt vallfoder för mjölkkor och därför har vi satt det rekommenderade skördedatumet till just 250 graddagar. I Sverige genomförde Viktoria Ragnmark 2012 ett examensarbete där hon jämförde utfallet av provskördarna med det gradtal som gällde vid respektive skörd under flera år, baserat på data från vallprognos.se.

Vid varje punkt på kartan finns en väderstation som automatiskt sänder temperaturen kontinuerligt. I början av säsongen summeras graderna dag för dag. Efter dagens datum och fram till 250 grader lägger man sedan in medelvärdet (den röda linjen) för att beräkna prognosen. Dessutom ökar vi precisionen genom att även använda SMHI:s dagliga 10-dygnsprognos och först därefter lägga till medelvärdet.

Hur kan man använda temperatursummor?
Vi har valt att använda denna enkla metod för att ge en prognos för årets vallskörd. Det finns givetvis andra klimatfaktorer som styr tillväxten, främst nederbörd och solinstrålning. Genom att begränsa oss till att göra prognos för förstaskörden då vattentillgången i marken är relativt hög och ljusinstrålningen hög har vi erfarenheten att prognosen ger en hyfsad bild av om året är tidigt eller sent. Vi kan helt enkelt ge en rätt bra bild av "hur långt har våren kommit i år?". Det ger tidigt en fingervisning om vilken vecka man bör planera för skörd i år. Det ger också en impuls till att börja med provskördarna. För det finns ju många andra faktorer som styr val av skördetidpunkt. Som vallen ålder, artsammansättning, jordart och så vidare. Genom att använda denna öppna sida på internet för att visa resultatet av provskördar som tas av många olika organisationer och företag kan man få en samlad bild av hur utvecklingen är just i de trakter man själv är verksam. Klicka på en ort när dig och se både prognosen baserad på temperatursumman och de närmast liggande provskördarna.

Tidigare års resultat
Det finns ett arkiv med tidigare års resultat ända tillbaka till 2007. Det finns även kvar en lista över 2019 års provskördar, lista över 2018 års provskördar, lista över 2017 års provskördar, lista över 2016 års provskördar och en lista över 2015 års provskördar.

Pressbilder
Följande fotografier på vallskörd är fria att använda för publicering i tryckt och digital form för redaktionell nyhetsmedia.

Projektet Vallprognos
Projektet Vallprognos drivs av Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU med deltagande av många företag och organisationer (se lisan till höger). Programmering och utformning sköts av Telenomad AB (fd. Freefarm). För kontakt:

Bengt-Ove Rustas, SLU
Tele 018-671663
E-mail: bengt-ove.rustas@slu.se

Mattias Malmgren, Telenomad AB
Tele: 070 686 98 28
E-mail: mattias@freefarm.se