Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Ronneby ligger i länet/området Blekinge. I detta län finns följande provklipp:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)Råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) OMD (%) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9632BlekingeGungvala, Blekinge, Vall 1, Mira 21, 107 N2021-05-30 12.5150470 83.8 12.9110
9426BlekingeGungvala, Blekinge, Vall 1, Mira 21, 107 N2021-05-24 12.2150400 83.2 12.6110
9396BlekingeGungvala, Blekinge, Vall 1, Mira 21, 107 N2021-05-18 12.7170410 85.8 13.1128
9633BlekingeListerby, Blekinge, Vall 1, Mira 21, 106 N2021-05-31 11.1140500 77.5 11.3100
9425BlekingeListerby, Blekinge, Vall 1, Mira 21, 106 N2021-05-24 12.2180410 84.3 12.6138
9408BlekingeListerby, Blekinge, Vall 1, Mira 21, 106 N2021-05-19 12.2210400 85.5 12.6166

Visa alla provklipp som finns