Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Ronneby ligger i länet/området Blekinge. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
66 Blekinge Bäckagården 1 Mira 22 90 kg N 2022-05-16 12.8 85.9 165 419 13.2 124
92 Blekinge Bäckagården 1 Mira 22 90 kg N 2022-05-16 12.8 85.9 165 419 13.2 124
68 Blekinge Fredrik Pagel 1 Legend 89 2022-05-16 12.2 84 193 374 12.6 150
67 Blekinge Fredrik Pagel 1 Legend 0 2022-05-16 12.1 82.8 171 357 12.5 129
94 Blekinge Fredrik Pagel 1 Legend 89 2022-05-16 12.2 84 193 374 12.6 150
93 Blekinge Fredrik Pagel 1 Legend 0 2022-05-16 12.1 82.8 171 357 12.5 129
44 Blekinge Fredrik Pagel 1 Legend 0 2022-05-11 11.4 78.4 220 300 11.7 175
45 Blekinge Fredrik Pagel 1 Legend 89 2022-05-11 12.2 82.6 190 290 12.6 147
299 Blekinge Gungvala Gård 1 Mira 21 111 kg N 2022-05-23 11.9 80.6 148 460 12.2 108
143 Blekinge Gungvala Gård 1 Mira 21 111 kg N 2022-05-16 12.6 84.8 137 422 13.0 97
43 Blekinge Gungvala Gård 1 Mira 21 111 kg N 2022-05-11 13.2 88 150 330 13.7 110

Visa alla provklipp som finns