Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Ronneby ligger i länet/området Blekinge. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1377 Blekinge Blekinge Naturbruksgymnasium 1 Hoby special 0 kg 2024-05-20 11.4 79.2 193 341 11.7 150
1233 Blekinge Blekinge Naturbruksgymnasium 1 Hoby special 0 kg 2024-05-13 12 83.6 224 316 12.3 179
1224 Blekinge Blekinge Naturbruksgymnasium 1 Hoby special 0 kg 2024-05-07 11.5 81.3 248 327 11.8 202
1378 Blekinge Gungvala Gård 1 Mira 21 110kg 2024-05-20 11.7 80.1 157 509 12.0 116
1342 Blekinge Gungvala Gård 1 Mira 21 110kg 2024-05-15 12.2 83.1 177 448 12.6 135
1278 Blekinge Gungvala Gård 1 Mira 21 110kg 2024-05-13 12.3 84 188 445 12.7 145

Visa alla provklipp som finns