Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Ronneby ligger i länet/området Blekinge. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
840 Blekinge Gungvala Gård, Svängsta 1 Mira 21 84 kg N 2023-05-22 12.8 85.8 143 400 13.2 103
696 Blekinge Gungvala Gård, Svängsta 1 Mira 21 84 kg N 2023-05-15 13.2 88.3 156 397 13.7 115
675 Blekinge Gungvala Gård, Svängsta 1 Mira 21 84 kg N 2023-05-11 13.1 88.1 176 353 13.6 134
697 Blekinge Trensum, Karlshamn 1 Delikat 76 kg N 2023-05-15 13.2 88.6 193 354 13.7 150
676 Blekinge Trensum, Karlshamn 1 Delikat 76 kg N 2023-05-11 12.9 86.5 200 333 13.3 156

Visa alla provklipp som finns