Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Växjö ligger i länet/området Kronoberg. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1069 Kronoberg Dädesjö Prästgård, Dädesjö 1 SF Tixakt 90 kg N 2023-05-31 12.3 82 178 429 12.7 136
863 Kronoberg Dädesjö Prästgård, Dädesjö 1 SF Tixakt 90 kg N 2023-05-23 12.9 87 257 405 13.3 210
911 Kronoberg Moshult, Vislanda 1 Mira 22 93 kg N 2023-05-24 12.2 83.5 192 452 12.6 149
677 Kronoberg Moshult, Vislanda 1 Mira 21 93 kg N 2023-05-11 13.4 89.5 226 336 13.9 181

Visa alla provklipp som finns