Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Växjö ligger i länet/området Kronoberg. I detta län finns följande provklipp:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)Råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) OMD (%) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9638KronobergDädesjö, BRAÅS, Vall 1, Kalmarsund Härdig, 80 N2021-06-02 11.7160440 81 12.0119
9615KronobergDädesjö, BRAÅS, Vall 1, Kalmarsund Härdig, 80 N2021-05-31 12.7180480 85.1 13.1138
9498KronobergDädesjö, BRAÅS, Vall 1, Kalmarsund Härdig, 80 N2021-05-25 12.4230440 84.9 12.8185
9616KronobergStenslanda, Tävelsås, Vall 2, Mira 21, 97 N2021-05-31 11.8200410 81.1 12.1156
9499KronobergStenslanda, Tävelsås, Vall 2, Mira 21, 97 N2021-05-24 12200410 81.2 12.3156
9395KronobergStenslanda, Tävelsås, Vall 2, Mira 21, 97 N2021-05-18 12260420 83.9 12.3213

Visa alla provklipp som finns