Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Ljungby ligger i länet/området Kronoberg. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1411 Kronoberg Braås, Dädesjö Prästgård 1 Swedish Agro Härdig 85 kg N 2024-05-20 12.3 83.1 187 447 12.7 144
1276 Kronoberg Braås, Dädesjö Prästgård 1 Swedish Agro Härdig 85 kg N 2024-05-13 12.9 87.2 233 412 13.3 187
1223 Kronoberg Braås, Dädesjö Prästgård 1 Swedish Agro Härdig 85 kg N 2024-05-07 13 87.5 258 384 13.5 211
1626 Kronoberg Grimslöv, Falåkra Gård 1 Vallberga intensiv öst 95 kg N 2024-05-26 10.3 71.5 136 595 10.4 96
1277 Kronoberg Grimslöv, Falåkra Gård 1 Vallberga intensiv öst 95 kg N 2024-05-13 12.8 86.8 198 440 13.2 155
1222 Kronoberg Grimslöv, Falåkra Gård 1 Vallberga intensiv öst 95 kg N 2024-05-07 13.1 88.7 259 413 13.6 212

Visa alla provklipp som finns