Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Ljungby ligger i länet/området Kronoberg. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
479 Kronoberg Dädesjö 1 SF Tixakt 85 kg N 2022-05-30 12.1 82.7 176 431 12.5 134
64 Kronoberg Dädesjö 1 SF Tixakt 85 kg N 2022-05-12 13.4 89.9 230 322 13.9 185
90 Kronoberg Dädesjö 1 SF Tixakt 85 kg N 2022-05-12 13.4 89.9 230 322 13.9 185
440 Kronoberg Grimslöv 1 SF Gourmet 80 kg N 2022-05-30 12.1 82.4 204 445 12.5 160
441 Kronoberg Grimslöv 1 SF Gourmet 0 kg N 2022-05-30 11.9 80.5 165 446 12.2 124
267 Kronoberg Grimslöv 1 SF Gourmet 0 kg N 2022-05-23 12.4 83.9 165 399 12.8 124
269 Kronoberg Grimslöv 1 SF Gourmet 80 kg N 2022-05-23 12.5 86 261 403 12.9 214
37 Kronoberg Grimslöv 1 SF Gourmet 80 kg N 2022-05-12 12.8 87.8 284 349 13.2 235
38 Kronoberg Grimslöv 1 SF Gourmet 0 kg N 2022-05-12 13.1 87.3 187 352 13.6 144

Visa alla provklipp som finns