Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Helsingborg ligger i länet/området Skåne. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1273 Skåne Kågeröd, Halmstad Boställe 1 Mira 25 250 kg N27-4 25 ton flyt 2024-05-12 12.2 83.8 226 449 12.6 181
1208 Skåne Kågeröd, Halmstad Boställe 1 Mira 25 250 kg N27-4 25 ton flyt 2024-05-04 12.5 86.2 286 432 12.9 237
1274 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2024-05-12 12.6 86.4 200 370 13.0 156
1207 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2024-05-04 12.8 88.5 228 363 13.2 183
1206 Skåne Osby 1 Libra 21 25 ton flyt + 70kg N Kalksalpeter 2024-05-04 12.6 85.7 183 423 13.0 141
1228 Skåne Svalöv 1 Luzern 2024-05-12 11.3 79.2 224 378 11.6 179
1227 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel hybrid 2024-05-12 12.1 83.6 155 430 12.5 114
1230 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2024-05-12 12.6 86.1 128 389 13.0 89
1231 Skåne Svalöv 1 Timotej 2024-05-12 12 82.2 162 501 12.3 121
1232 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2024-05-12 11.6 80.3 141 503 11.9 101
1226 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2024-05-12 11.6 81.2 242 312 11.9 196
1229 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2024-05-12 11.1 77.3 117 504 11.3 79

Visa alla provklipp som finns