Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Helsingborg ligger i länet/området Skåne. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
150 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2022-05-15 12.6 87 210 375 13.0 166
26 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2022-05-08 12.8 87.8 200 320 13.2 156
5 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2022-05-01 12.9 88.6 230 280 13.3 185
439 Skåne Munka Ljungby 1 Mira 22+5 kg Eng Rajgräs Munka Ljungby 30 ton flyt 90 kg N Axan NS27-4 2022-05-29 11.2 78.2 191 450 11.4 148
263 Skåne Munka Ljungby 1 Mira 22+5 kg Eng Rajgräs Munka Ljungby 30 ton flyt 90 kg N Axan NS27-4 2022-05-22 12.4 83.8 163 444 12.8 122
141 Skåne Munka Ljungby 1 Mira 22+5 kg Eng Rajgräs Munka Ljungby 30 ton flyt 90 kg N Axan NS27-4 2022-05-15 12.4 84.9 198 397 12.8 155
22 Skåne Munka Ljungby 1 Mira 22+5 kg Eng Rajgräs Munka Ljungby 30 ton flyt 90 kg N Axan NS27-4 2022-05-08 12.8 87.4 220 330 13.2 175
6 Skåne Munka Ljungby 1 Mira 22+5 kg Eng Rajgräs Munka Ljungby 30 ton flyt 90 kg N Axan NS27-4 2022-05-01 12.8 86.6 230 310 13.2 185
149 Skåne Osby 1 Libra 21 25 ton flyt + 70kg N Kalksalpeter 2022-05-15 12.7 85.4 182 410 13.1 140
12 Skåne Osby 1 Libra 21 25 ton flyt + 70kg N Kalksalpeter 2022-05-08 13.8 91.4 210 350 14.4 166
4 Skåne Osby 1 Libra 21 25 ton flyt + 70kg N Kalksalpeter 2022-05-01 13.7 91.8 270 320 14.2 222
523 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingelhybrid 2022-06-07 10.3 72.3 113 576 10.4 75
524 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2022-06-07 10 70.7 96 584 10.1 59
525 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2022-06-07 10.7 74.4 100 544 10.9 63
530 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2022-06-07 10.4 72.8 162 376 10.5 121
526 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2022-06-07 10.7 73 89 632 10.9 52
527 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2022-06-07 9 63.1 85 634 9.0 49
528 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2022-06-07 10.6 74 168 358 10.8 126
529 Skåne Skepparslöv 1 Lusern 2022-06-07 10.6 75.3 213 403 10.8 169
531 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2022-06-07 10.3 72.8 166 369 10.4 125
355 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2022-05-30 11.5 79.2 118 511 11.8 80
356 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingelhybrid 2022-05-30 11.6 79.4 145 519 11.9 105
357 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2022-05-30 10 70.6 108 580 10.1 70
359 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2022-05-30 11.2 76.2 107 604 11.4 69
360 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2022-05-30 10.9 76.8 181 336 11.1 139
361 Skåne Skepparslöv 1 Lusern 2022-05-30 11.2 79 230 354 11.4 185
358 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2022-05-30 10.8 75.2 127 565 11.0 88
363 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2022-05-30 10.8 75.8 188 328 11.0 145
362 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2022-05-30 10.7 75.7 183 331 10.9 141
210 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2022-05-23 11.4 78.8 117 512 11.7 79
212 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2022-05-23 10.7 73.8 101 543 10.9 64
213 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2022-05-23 12.2 83 138 473 12.6 98
214 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2022-05-23 12 82.5 119 429 12.3 80
215 Skåne Skepparslöv 1 Lusern 2022-05-23 11.5 81.6 227 331 11.8 182
216 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2022-05-23 10.8 77.2 187 313 11.0 144
217 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2022-05-23 10.9 77.1 192 315 11.1 149
218 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2022-05-23 11.2 79.2 201 305 11.4 157
211 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingelhybrid 2022-05-23 12.2 83.9 151 437 12.6 110
81 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingelhybrid 2022-05-16 12.6 87.6 193 404 13.0 150
63 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2022-05-16 11.8 82.4 231 269 12.1 186
61 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2022-05-16 11.5 80.9 209 267 11.8 165
60 Skåne Skepparslöv 1 Lusern 2022-05-16 12.2 85.7 245 319 12.6 199
59 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2022-05-16 12.3 83.7 145 436 12.7 105
58 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2022-05-16 12.1 83.4 138 447 12.5 98
57 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2022-05-16 12.4 86 155 391 12.8 114
56 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2022-05-16 11.2 78.3 133 489 11.4 94
62 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2022-05-16 11.5 81 215 276 11.8 171
55 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingelhybrid 2022-05-16 12.6 87.6 193 404 13.0 150
87 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2022-05-16 11.5 80.9 209 267 11.8 165
82 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2022-05-16 11.2 78.3 133 489 11.4 94
89 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2022-05-16 11.8 82.4 231 269 12.1 186
83 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2022-05-16 12.4 86 155 391 12.8 114
84 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2022-05-16 12.1 83.4 138 447 12.5 98
85 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2022-05-16 12.3 83.7 145 436 12.7 105
88 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2022-05-16 11.5 81 215 276 11.8 171
86 Skåne Skepparslöv 1 Lusern 2022-05-16 12.2 85.7 245 319 12.6 199
377 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2022-05-29 10.8 75.1 128 528 11.0 89
378 Skåne Svalöv 1 Timotej 2022-05-29 11.3 76.5 133 560 11.6 94
372 Skåne Svalöv 1 Lusern 2022-05-29 10.9 77 189 383 11.1 146
373 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2022-05-29 11.3 79.2 203 319 11.6 159
374 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2022-05-29 11.8 80.2 119 475 12.1 80
376 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 2022-05-29 10.8 75.1 128 534 11.0 89
375 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2022-05-29 10.4 72 132 564 10.5 93
205 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2022-05-22 10.7 73.8 110 562 10.9 72
206 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 2022-05-22 11.5 79.3 117 500 11.8 79
204 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2022-05-22 12.4 83.9 119 416 12.8 80
207 Skåne Svalöv 1 Timotej 2022-05-22 11.6 79.1 145 548 11.9 105
208 Skåne Svalöv 1 Lusern 2022-05-22 11.3 79.2 185 381 11.6 142
209 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2022-05-22 11.4 80.4 219 303 11.7 174
219 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2022-05-22 11.6 80.1 129 493 11.9 90
48 Skåne Svalöv 1 Lusern 2022-05-15 11.7 82.1 170 364 12.0 128
75 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2022-05-15 11.5 80.5 232 294 11.8 187
78 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2022-05-15 11.3 79.3 154 495 11.6 113
77 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 2022-05-15 11.9 81.7 136 464 12.2 96
80 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2022-05-15 12.1 83.7 153 443 12.5 112
74 Skåne Svalöv 1 Lusern 2022-05-15 11.7 82.1 170 364 12.0 128
49 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2022-05-15 11.5 80.5 232 294 11.8 187
50 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2022-05-15 12.8 86.6 115 358 13.2 77
79 Skåne Svalöv 1 Timotej 2022-05-15 11.8 81.1 143 501 12.1 103
54 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2022-05-15 12.1 83.7 153 443 12.5 112
53 Skåne Svalöv 1 Timotej 2022-05-15 11.8 81.1 143 501 12.1 103
52 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2022-05-15 11.3 79.3 154 495 11.6 113
51 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 2022-05-15 11.9 81.7 136 464 12.2 96
76 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2022-05-15 12.8 86.6 115 358 13.2 77
7 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2022-05-10 11.4 80.6 180 430 11.7 138
8 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2022-05-10 13.2 89.2 150 310 13.7 110
9 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2022-05-10 12.7 86.7 160 380 13.1 119
10 Skåne Svalöv 1 Timotej 2022-05-10 12.1 83.2 170 400 12.5 128
29 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2022-05-10 11.7 81.1 260 240 12.0 213
30 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 2022-05-10 12.2 84 170 400 12.6 128
28 Skåne Svalöv 1 Lusern 2022-05-10 11.7 80.6 180 250 12.0 138
265 Skåne Sörby Torp 1 GOURMET Skånefrö Vinslöv 25 t flyt 180 kg Axan NS7-4 2022-05-22 12.5 84.7 158 365 12.9 117
142 Skåne Sörby Torp 1 GOURMET Skånefrö Vinslöv 25 t flyt 180 kg Axan NS7-4 2022-05-16 13 87.2 169 361 13.5 127
32 Skåne Sörby Torp 1 GOURMET Skånefrö Vinslöv 25 t flyt 180 kg Axan NS7-4 2022-05-09 12.7 85.6 200 300 13.1 156
3 Skåne Sörby Torp 1 GOURMET Skånefrö Vinslöv 25 t flyt 180 kg Axan NS7-4 2022-05-01 12.7 86.2 210 300 13.1 166

Visa alla provklipp som finns