Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Visby flygplats ligger i länet/området Gotland. I detta län finns följande provklipp:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)Råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) OMD (%) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
Inga inrapporterade provklipp i detta län/område ännu.

Visa alla provklipp som finns