Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Norrköping ligger i länet/området Östergötland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
465 Östergötland Baltazar Agro AB, Öjeby, Linghem 1 2022-05-30 12.1 82.4 162 378 12.5 121
298 Östergötland Baltazar Agro AB, Öjeby, Linghem 1 2022-05-23 12.5 85.2 176 355 12.9 134
146 Östergötland Baltazar Agro AB, Öjeby, Linghem 1 2022-05-16 12.7 86.9 167 336 13.1 126
560 Östergötland Brostorp gård, Tranås 1 2022-06-07 11.1 76.2 162 436 11.3 121
413 Östergötland Brostorp gård, Tranås 1 2022-05-30 11.8 79.8 189 412 12.1 146
295 Östergötland Brostorp gård, Tranås 1 2022-05-23 12.1 81.7 207 383 12.5 163
145 Östergötland Brostorp gård, Tranås 1 2022-05-16 12.8 86.2 237 337 13.2 191
575 Östergötland Hägerstad, Rimforsa 1 2022-06-06 10.7 75.4 155 434 10.9 114
409 Östergötland Hägerstad, Rimforsa 1 2022-05-30 12 81.8 158 423 12.3 117
261 Östergötland Hägerstad, Rimforsa 1 2022-05-23 12.5 85.2 224 372 12.9 179
120 Östergötland Hägerstad, Rimforsa 1 2022-05-16 12.7 86.4 182 359 13.1 140
480 Östergötland Rökslid, Finspång 1 2022-05-30 11.6 80.9 201 393 11.9 157
251 Östergötland Rökslid, Finspång 1 2022-05-23 12.2 84.3 241 350 12.6 195
147 Östergötland Rökslid, Finspång 1 2022-05-16 12.4 85.2 214 380 12.8 170
407 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik 1 2022-05-30 12.2 82.5 196 450 12.6 153
252 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik 1 2022-05-23 12.8 86.1 220 400 13.2 175
184 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik 1 2022-05-16 12.5 86.1 239 353 12.9 193
415 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby 1 2022-05-30 12.3 83.6 186 417 12.7 143
255 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby 1 2022-05-23 12.5 85.5 209 392 12.9 165
119 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby 1 2022-05-16 12.8 87.5 214 361 13.2 170
559 Östergötland Ånväga Gård, Linköping 1 2022-06-07 11.6 79.8 186 496 11.9 143
411 Östergötland Ånväga Gård, Linköping 1 2022-05-30 11.6 80.2 178 507 11.9 136
258 Östergötland Ånväga Gård, Linköping 1 2022-05-23 12 82.1 185 446 12.3 142
121 Östergötland Ånväga Gård, Linköping 1 2022-05-16 12.9 88.4 254 385 13.3 207

Visa alla provklipp som finns