Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Malexander ligger i länet/området Östergötland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
964 Östergötland Baltazar Agro AB, Öjeby, Linghem 1 2023-05-29 12.1 82.1 125 441 12.5 86
843 Östergötland Baltazar Agro AB, Öjeby, Linghem 1 2023-05-22 12.6 86 172 375 13.0 130
763 Östergötland Baltazar Agro AB, Öjeby, Linghem 1 2023-05-15 12.4 85.3 188 371 12.8 145
966 Östergötland Brostorp gård, Tranås 1 2023-05-29 12.2 81.8 174 461 12.6 132
847 Östergötland Brostorp gård, Tranås 1 2023-05-22 12.6 85.3 199 384 13.0 156
694 Östergötland Brostorp gård, Tranås 1 2023-05-15 13 87.9 268 419 13.5 220
969 Östergötland Hägerstad, Rimforsa 1 2023-05-29 11.9 80.8 149 462 12.2 109
846 Östergötland Hägerstad, Rimforsa 1 2023-05-22 12.6 85.3 209 392 13.0 165
690 Östergötland Hägerstad, Rimforsa 1 2023-05-15 13 88.8 291 363 13.5 242
965 Östergötland Rökslid, Finspång 1 2023-05-29 11.3 78.1 151 426 11.6 110
841 Östergötland Rökslid, Finspång 1 2023-05-22 12 82.5 203 382 12.3 159
745 Östergötland Rökslid, Finspång 1 2023-05-15 12.5 84.5 169 353 12.9 127
1030 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik 1 2023-05-29 12.5 84.6 179 436 12.9 137
865 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik 1 2023-05-22 12.9 87.8 209 392 13.3 165
691 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik 1 2023-05-15 13.1 88.9 233 371 13.6 187
967 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby 1 2023-05-29 12.2 83.4 179 432 12.6 137
845 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby 1 2023-05-22 12.5 86.2 210 379 12.9 166
693 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby 1 2023-05-15 12.9 88.8 249 365 13.3 203
970 Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet 1 2023-05-29 12 82.3 186 405 12.3 143
842 Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet 1 2023-05-22 12.7 86.6 219 347 13.1 174
738 Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet 1 2023-05-15 12.3 84.8 294 319 12.7 245
968 Östergötland Ånväga Gård, Linköping 1 2023-05-29 11.5 78.2 135 499 11.8 95
844 Östergötland Ånväga Gård, Linköping 1 2023-05-22 12.1 83.2 178 449 12.5 136
692 Östergötland Ånväga Gård, Linköping 1 2023-05-15 12.8 87.4 199 422 13.2 156

Visa alla provklipp som finns