Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Malexander ligger i länet/området Östergötland. I detta län finns följande provklipp:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)Råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) OMD (%) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9670ÖstergötlandBrostorp, vall II2021-06-07 10.9150480 76.4 11.1110
9620ÖstergötlandBrostorp, vall II2021-05-31 12190410 83.6 12.3147
9430ÖstergötlandBrostorp, vall II2021-05-24 12.4200380 86.5 12.8156
9757ÖstergötlandHulterstad, eko, vall I2021-07-05 10.6190370 75.2 10.8147
9746ÖstergötlandHulterstad, eko, vall I2021-06-28 11190420 78.3 11.2147
9735ÖstergötlandHulterstad, eko, vall I2021-06-21 11.2250360 79.7 11.4203
9617ÖstergötlandHulterstad, eko, vall I2021-05-31 11.7160460 81.1 12.0119
9428ÖstergötlandHulterstad, eko, vall I2021-05-24 12.3180380 84.7 12.7138
9382ÖstergötlandHulterstad, eko, vall I2021-05-17 12220370 83.6 12.3175
9317ÖstergötlandHulterstad, eko, vall I2021-05-10 13.1180340 87.2 13.6138
9760ÖstergötlandHägerstad, vall II2021-07-12 9.8160490 69 9.9119
9758ÖstergötlandHägerstad, vall II2021-07-05 10.2190490 72.9 10.3147
9748ÖstergötlandHägerstad, vall II2021-06-28 10.4240440 74.7 10.5194
9687ÖstergötlandHägerstad, vall II2021-06-07 10.4140540 72 10.5100
9619ÖstergötlandHägerstad, vall II2021-05-31 11.3200480 78.9 11.6156
9427ÖstergötlandHägerstad, vall II2021-05-24 12240420 84.8 12.3194
9381ÖstergötlandHägerstad, vall II2021-05-17 11.7240410 81.7 12.0194
9622ÖstergötlandRökslid, eko, vall II2021-05-31 11.8140430 81 12.1100
9544ÖstergötlandRökslid, eko, vall II2021-05-25 11.6150410 80.4 11.9110
9357ÖstergötlandRökslid, eko, vall II2021-05-17 12.2160360 84.9 12.6119
9672ÖstergötlandStjärneberg, vall I2021-06-07 10.7150460 75.2 10.9110
9621ÖstergötlandStjärneberg, vall I2021-05-31 11.1160440 77.1 11.3119
9429ÖstergötlandStjärneberg, vall I2021-05-24 11.7240360 83.1 12.0194
9392ÖstergötlandStjärneberg, vall I2021-05-17 11.7220370 81.1 12.0175
9745ÖstergötlandÅnväga, vall I2021-06-28 10.2220530 72.5 10.3175
9734ÖstergötlandÅnväga, vall I2021-06-21 10.8210460 76.3 11.0166
9671ÖstergötlandÅnväga, vall I2021-06-07 9.8120580 69.3 9.981
9618ÖstergötlandÅnväga, vall I2021-05-31 11.1140490 78.4 11.3100
9431ÖstergötlandÅnväga, vall I2021-05-24 11.4160490 79.4 11.7119
9379ÖstergötlandÅnväga, vall I2021-05-17 11.8170390 82 12.1128
9623ÖstergötlandÖjeby, eko, vall II2021-05-31 12.1120390 83.6 12.581
9500ÖstergötlandÖjeby, eko, vall II2021-05-24 12.4120390 85.3 12.881
9380ÖstergötlandÖjeby, eko, vall II2021-05-17 12.1180360 84.3 12.5138

Visa alla provklipp som finns