Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Jönköping/Axam ligger i länet/området Jönköpings län. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
636 Jönköpings län Hov 2 SW Mira 24 0 kg kväve 2022-07-05 11 75.6 194 402 11.2 151
625 Jönköpings län Hov 2 SW Mira 24 0 kg kväve 2022-06-28 10.8 74.5 168 445 11.0 126
473 Jönköpings län Hov 1 SW Mira 24 35 ton nötflyt+200 kg N27 2022-06-01 11.8 80.8 211 471 12.1 167
383 Jönköpings län Hov 1 SW Mira 24 35 ton nötflyt+200 kg N27 2022-05-30 12.1 83.1 211 457 12.5 167
321 Jönköpings län Hov 1 SW Mira 24 35 ton nötflyt+200 kg N27 2022-05-25 12.3 84.4 258 444 12.7 211
223 Jönköpings län Hov 1 SW Mira 24 35 ton nötflyt+200 kg N27 2022-05-23 12.7 86.2 239 399 13.1 193
155 Jönköpings län Hov 1 SW Mira 24 35 ton nötflyt+200 kg N27 2022-05-18 13.4 90.9 236 321 13.9 190
72 Jönköpings län Hov 1 SW Mira 24 35 ton nötflyt+200 kg N27 2022-05-16 14.1 94.2 265 258 14.7 218
635 Jönköpings län Höglycke 2 SW Mira 23 27 ton flyt, 170kg Axan 2022-07-05 10.9 75.5 228 460 11.1 183
622 Jönköpings län Höglycke 2 SW Mira 23 27 ton flyt, 170kg Axan 2022-06-28 10.7 74.2 218 449 10.9 173
471 Jönköpings län Höglycke 1 SW Mira 23 27 ton flyt+220 kg NS 27 2022-06-01 11.9 81 180 452 12.2 138
381 Jönköpings län Höglycke 1 SW Mira 23 27 ton flyt+220 kg NS 27 2022-05-30 12.1 83.1 201 458 12.5 157
319 Jönköpings län Höglycke 1 SW Mira 23 27 ton flyt+220 kg NS 27 2022-05-25 11.9 82 240 450 12.2 194
221 Jönköpings län Höglycke 1 SW Mira 23 27 ton flyt+220 kg NS 27 2022-05-23 12.8 86.6 248 384 13.2 202
195 Jönköpings län Höglycke 1 SW Mira 23 27 ton flyt+220 kg NS 27 2022-05-18 13.4 91.5 248 317 13.9 202
70 Jönköpings län Höglycke 1 SW Mira 23 27 ton flyt+220 kg NS 27-4 2022-05-16 14.1 95.9 258 272 14.7 211
623 Jönköpings län Nässjö 2 Libra 11 25 ton nötflyt, 55 kg mineralkväve 2022-06-28 11.3 78.4 177 483 11.6 135
615 Jönköpings län Nässjö 2 Libra 11 25 ton nötflyt, 55 kg mineralkväve 2022-06-21 11.8 82.6 212 441 12.1 168
472 Jönköpings län Nässjö 1 Libra 11 30 ton nötflyt+260 kg NS 27-4 2022-06-01 11.8 80.8 183 469 12.1 141
382 Jönköpings län Nässjö 1 Libra 11 30 ton nötflyt+260 kg NS 27-4 2022-05-30 12.1 82.3 181 457 12.5 139
320 Jönköpings län Nässjö 1 Libra 11 30 ton nötflyt+260 kg NS 27-4 2022-05-25 12.2 83.4 219 469 12.6 174
222 Jönköpings län Nässjö 1 Libra 11 30 ton nötflyt+260 kg NS 27-4 2022-05-23 12.8 86.7 235 408 13.2 189
154 Jönköpings län Nässjö 1 Libra 11 30 ton nötflyt+260 kg NS 27-4 2022-05-18 13.1 88.9 231 358 13.6 186
71 Jönköpings län Nässjö 1 Libra 11 30 ton nötflyt+260 kg NS 27-4 2022-05-16 13.3 88.9 223 351 13.8 178
637 Jönköpings län Väcklinge 2 Mira 21 20 ton nötflyt, 175 kg NS 27-4 2022-07-05 10.7 74.6 181 449 10.9 139
624 Jönköpings län Väcklinge 2 Mira 21 20 ton nötflyt, 175 kg NS 27-4 2022-06-28 11.3 79 244 404 11.6 198
616 Jönköpings län Väcklinge 2 Mira 21 20 ton nötflyt, 175 kg NS 27-4 2022-06-21 12.7 88.2 299 347 13.1 249
474 Jönköpings län Väcklinge 1 Mira 21 27 ton nötflyt+155 kg Ns 27-4 2022-06-01 10.6 73.1 158 454 10.8 117
384 Jönköpings län Väcklinge 1 Mira 21 27 ton nötflyt+155 kg Ns 27-4 2022-05-30 11.2 76 152 452 11.4 111
322 Jönköpings län Väcklinge 1 Mira 21 27 ton nötflyt+155 kg Ns 27-4 2022-05-25 11.1 76.8 182 416 11.3 140
224 Jönköpings län Väcklinge 1 Mira 21 27 ton nötflyt+155 kg Ns 27-4 2022-05-23 11.7 79.7 186 388 12.0 143
156 Jönköpings län Väcklinge 1 Mira 21 27 ton nötflyt+155 kg Ns 27-4 2022-05-18 12 81.3 164 360 12.3 123
73 Jönköpings län Väcklinge 1 Mira 21 27 ton nötflyt+155 kg Ns 27-4 2022-05-16 12.4 83.3 177 345 12.8 135
634 Jönköpings län Äpplaryd 2 SF GEV Framg 20 ton flyt 2022-07-05 10.2 71.2 175 453 10.3 133
621 Jönköpings län Äpplaryd 2 SF GEV Framg 20 ton flyt 2022-06-28 9.7 68.4 213 387 9.8 169
614 Jönköpings län Äpplaryd 2 SF GEV Framg 20 ton flyt 2022-06-21 11.4 79.1 209 354 11.7 165
470 Jönköpings län Äpplaryd 1 SF GEV Framg 30 ton flyt 2022-06-01 11.4 78.6 155 419 11.7 114
380 Jönköpings län Äpplaryd 1 SF GEV Framg 30 ton flyt 2022-05-30 12.1 83.3 173 376 12.5 131
318 Jönköpings län Äpplaryd 1 SF GEV Framg 30 ton flyt 2022-05-25 11.5 78.6 189 365 11.8 146
220 Jönköpings län Äpplaryd 1 SF GEV Framg 30 ton flyt 2022-05-23 11.6 79.6 198 330 11.9 155
153 Jönköpings län Äpplaryd 1 SF GEV Framg 30 ton flyt 2022-05-18 12.9 87.5 180 309 13.3 138
69 Jönköpings län Äpplaryd 1 SF GEV Framg 30 ton flyt 2022-05-16 13.1 89.2 194 273 13.6 151

Visa alla provklipp som finns