Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Tomtabacken ligger i länet/området Jönköpings län. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1187 Jönköpings län Hagelsås 2 Mira 24 200 kg Axan, 20 ton biogödsel 2023-07-04 11.1 77.2 245 480 11.3 199
1098 Jönköpings län Hagelsås 1 Mira 24 27 ton biogödsel, 200 kg NS 27-4 2023-06-05 10.8 74.1 137 509 11.0 97
1039 Jönköpings län Hagelsås 1 Mira 24 27 ton biogödsel, 200 kg NS 27-4 2023-05-31 11.5 77.9 182 483 11.8 140
952 Jönköpings län Hagelsås 1 Mira 24 27 ton biogödsel, 200 kg NS 27-4 2023-05-29 12 81.6 199 456 12.3 156
869 Jönköpings län Hagelsås 1 Mira 24 27 ton biogödsel, 200 kg NS 27-4 2023-05-24 11.9 80.5 213 433 12.2 169
784 Jönköpings län Hagelsås 1 Mira 24 27 ton biogödsel, 200 kg NS 27-4 2023-05-22 12.6 85.8 244 398 13.0 198
688 Jönköpings län Hagelsås 1 Mira 24 27 ton biogödsel, 200 kg NS 27-4 2023-05-15 12.9 87.5 260 358 13.3 213
1190 Jönköpings län Höglycke 2 Mira 21 180 kg Axan, 24 ton flyt 2023-07-11 10.1 70.7 226 522 10.2 181
1185 Jönköpings län Höglycke 2 Mira 21 180 kg Axan, 24 ton flyt 2023-07-04 10.2 71.4 197 497 10.3 154
1096 Jönköpings län Höglycke 1 Mira 21 27 ton nötflyt, 270 kg NS 27-4 2023-06-05 10.6 73 139 520 10.8 99
1037 Jönköpings län Höglycke 1 Mira 21 27 ton nötflyt, 270 kg NS 27-4 2023-05-31 11.9 81.3 191 425 12.2 148
951 Jönköpings län Höglycke 1 Mira 21 27 ton nötflyt, 270 kg NS 27-4 2023-05-29 12.2 83.6 271 445 12.6 223
867 Jönköpings län Höglycke 1 Mira 21 27 ton nötflyt, 270 kg NS 27-4 2023-05-24 13.1 89.2 314 376 13.6 264
782 Jönköpings län Höglycke 1 Mira 21 27 ton nötflyt, 270 kg NS 27-4 2023-05-22 13.5 92.4 311 352 14.0 261
1192 Jönköpings län Reftele Klockaregård 2 Pavo GEV 21 15 ton flytgödsel 2023-07-11 10.9 75.4 165 470 11.1 124
1189 Jönköpings län Reftele Klockaregård 2 Pavo GEV 21 15 ton flytgödsel 2023-07-05 10.8 74.7 203 430 11.0 159
953 Jönköpings län Reftele Klockaregård 1 Pavo GEV 21 Pavo GEV 21, 25 ton nötflyt 2023-05-29 11.9 80.3 157 413 12.2 116
870 Jönköpings län Reftele Klockaregård 1 Pavo GEV 21 Pavo GEV 21, 25 ton nötflyt 2023-05-24 12.4 83.8 187 393 12.8 144
689 Jönköpings län Reftele Klockaregård 1 Pavo GEV 21 Pavo GEV 21, 25 ton nötflyt 2023-05-15 12.7 84.7 186 323 13.1 143
1191 Jönköpings län Säby Prästgård 2 SF Framgång 15 ton flyt 2023-07-11 9.4 66 139 524 9.4 99
1186 Jönköpings län Säby Prästgård 2 SF Framgång 15 ton flyt 2023-07-04 10.6 73.5 175 437 10.8 133
1097 Jönköpings län Säby Prästgård 1 SF Framgång 30 ton nötflyt 2023-06-05 11.1 76.6 115 414 11.3 77
1038 Jönköpings län Säby Prästgård 1 SF Framgång 30 ton nötflyt 2023-05-31 11.6 80.2 128 373 11.9 89
1015 Jönköpings län Säby Prästgård 1 SF Framgång 30 ton nötflyt 2023-05-29 11.8 81.7 137 350 12.1 97
868 Jönköpings län Säby Prästgård 1 SF Framgång 30 ton nötflyt 2023-05-24 12.2 84.8 161 343 12.6 120
783 Jönköpings län Säby Prästgård 1 SF Framgång 30 ton nötflyt 2023-05-22 12 83.6 165 348 12.3 124
1193 Jönköpings län Tenhults Naturbruksgymnasium 2 Pavo GEV 21 30 ton flytgödsel 2023-07-11 10.2 71.5 183 473 10.3 141
1188 Jönköpings län Tenhults Naturbruksgymnasium 2 Pavo GEV 21 30 ton flytgödsel 2023-07-04 10.3 72.2 188 437 10.4 145
1099 Jönköpings län Tenhults Naturbruksgymnasium 1 Pavo GEV 21 Pavo GEV 21, 30 ton nötflyt 2023-06-05 11 75.1 126 396 11.2 87
1040 Jönköpings län Tenhults Naturbruksgymnasium 1 Pavo GEV 21 Pavo GEV 21, 30 ton nötflyt 2023-05-31 11.3 77.2 138 362 11.6 98
954 Jönköpings län Tenhults Naturbruksgymnasium 1 Pavo GEV 21 Pavo GEV 21, 30 ton nötflyt 2023-05-29 12 81.7 135 352 12.3 95
871 Jönköpings län Tenhults Naturbruksgymnasium 1 Pavo GEV 21 Pavo GEV 21, 30 ton nötflyt 2023-05-24 11.8 81.4 170 322 12.1 128
785 Jönköpings län Tenhults Naturbruksgymnasium 1 Pavo GEV 21 Pavo GEV 21, 30 ton nötflyt 2023-05-22 12.3 83.8 177 303 12.7 135
739 Jönköpings län Tenhults Naturbruksgymnasium 1 Pavo GEV 21 Pavo GEV 21, 30 ton nötflyt 2023-05-15 12.1 84 230 284 12.5 185

Visa alla provklipp som finns