Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen GÅRDSJÖ ligger i länet/området Örebro. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1319 Örebro Degerfors EKO 1 GEV Kvalitet + rödklöver + Kärringtand Ogödslad 2024-05-15 12.4 84 127 354 12.8 88
1338 Örebro Degerfors EKO 1 GEV Kvalitet + rödklöver + Kärringtand Ogödslad 2024-05-15 12.4 84 127 354 12.8 88
1247 Örebro Kumla 1 Pavo Eko 23 90 kg N/ha Axan 2024-05-13 13 88.8 277 420 13.5 229
1249 Örebro Kumla 1 Pavo Eko 23 90 kg N/ha Axan 2024-05-13 13 88.4 237 412 13.5 191
1248 Örebro Kumla 1 Pavo Eko 23 90 kg N/ha Axan 2024-05-13 13.1 89.6 231 373 13.6 186
1322 Örebro Kumla Odensbacken 1 Pavo Eko 21 95 kg N/ha Axan 2024-05-15 12.5 86.2 216 391 12.9 172
1341 Örebro Kumla Odensbacken 1 Pavo Eko 21 95 kg N/ha Axan 2024-05-15 12.5 86.2 216 391 12.9 172
1312 Örebro Åtorp 1 Pavo Eko 22 25 ton/ha nötflyt höst, 25 ton nötflyt vår, 60 kg N Axan 2024-05-15 12.4 85.1 216 446 12.8 172
1331 Örebro Åtorp 1 Pavo Eko 22 25 ton/ha nötflyt höst, 25 ton nötflyt vår, 60 kg N Axan 2024-05-15 12.4 85.1 216 446 12.8 172
1286 Örebro Åtorp 1 Pavo Eko 22 25 ton/ha nötflyt höst, 25 ton nötflyt vår, 60 kg N Axan 2024-05-13 12.4 85.6 260 444 12.8 213

Visa alla provklipp som finns