Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Hällum ligger i länet/området Västra Götaland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1634 Västra Götaland Bondehemmet Falköping 1 Forsbecks Optivall Gourmet 68 kg N (Axan), 25 ton nötflyt höst 2024-05-27 11.3 77.4 158 524 11.6 117
1538 Västra Götaland Bondehemmet Falköping 1 Forsbecks Optivall Gourmet 68 kg N (Axan), 25 ton nötflyt höst 2024-05-22 12 82.6 197 438 12.3 154
1539 Västra Götaland Bondehemmet Falköping 1 Forsbecks Optivall Gourmet 68 kg N (Axan), 25 ton nötflyt höst 2024-05-20 12 83 199 454 12.3 156
1328 Västra Götaland Bondehemmet Falköping 1 Forsbecks Optivall Gourmet 68 kg N (Axan), 25 ton nötflyt höst 2024-05-12 13.1 90.3 261 374 13.6 214
1572 Västra Götaland Böja Timmersdala 1 Mira 23 80 kg N (Axan), 35 ton flyt vår 2024-05-27 11 75.5 138 562 11.2 98
1483 Västra Götaland Böja Timmersdala 1 Mira 23 80 kg N (Axan), 35 ton flyt vår 2024-05-22 12.1 82.5 185 487 12.5 142
1422 Västra Götaland Böja Timmersdala 1 Mira 23 80 kg N (Axan), 35 ton flyt vår 2024-05-20 11.9 82.7 187 482 12.2 144
1678 Västra Götaland Flakeberg Grästorp 1 Lagerhusets Högland 76 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-05-29 10.6 74.2 142 506 10.8 102
1484 Västra Götaland Flakeberg Grästorp 1 Lagerhusets Högland 76 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-05-22 11.5 79.9 159 466 11.8 118
1423 Västra Götaland Flakeberg Grästorp 1 Lagerhusets Högland 76 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-05-20 12 83.6 169 431 12.3 127
1245 Västra Götaland Flakeberg Grästorp 1 Lagerhusets Högland 76 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-05-13 12.8 88 215 379 13.2 171
1756 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90 kg N (Axan), 20 ton flyt våren 2024-06-03 10.6 72.1 103 579 10.8 65
1670 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90 kg N (Axan), 20 ton flyt våren 2024-05-29 11.2 77 150 507 11.4 110
1577 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90 kg N (Axan), 20 ton flyt våren 2024-05-27 11.5 79.6 164 487 11.8 123
1487 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90 kg N (Axan), 20 ton flyt våren 2024-05-22 12 82.1 173 474 12.3 131
1433 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90 kg N (Axan), 20 ton flyt våren 2024-05-20 12.3 84.3 184 440 12.7 141
1242 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90 kg N (Axan), 20 ton flyt våren 2024-05-13 12.8 87.4 227 399 13.2 182
1742 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80 kg N, 25 ton flyt vår 2024-06-03 10.5 72.8 137 572 10.7 97
1671 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80 kg N, 25 ton flyt vår 2024-05-29 10.9 75.7 162 527 11.1 121
1573 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80 kg N, 25 ton flyt vår 2024-05-27 10.9 76 147 548 11.1 107
1485 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80 kg N, 25 ton flyt vår 2024-05-22 11.8 82.2 203 444 12.1 159
1432 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80 kg N, 25 ton flyt vår 2024-05-20 12.2 84.6 212 419 12.6 168
1241 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80 kg N, 25 ton flyt vår 2024-05-13 12.6 87 270 401 13.0 222
1741 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100 kg N, 25 ton flyt höst 2024-06-03 10.7 74.4 162 514 10.9 121
1677 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100 kg N, 25 ton flyt höst 2024-05-29 11.1 76.3 163 496 11.3 122
1571 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100 kg N, 25 ton flyt höst 2024-05-27 11.4 78 145 493 11.7 105
1532 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100 kg N, 25 ton flyt höst 2024-05-23 11.7 80.3 158 473 12.0 117
1454 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100 kg N, 25 ton flyt höst 2024-05-20 12.1 82.8 183 466 12.5 141
1263 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100 kg N, 25 ton flyt höst 2024-05-13 13 88.1 213 400 13.5 169
1740 Västra Götaland Loppetorp, Orust 1 Mira 21 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2024-06-03 10.5 72.6 127 572 10.7 88
1673 Västra Götaland Loppetorp, Orust 1 Mira 21 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2024-05-29 11 75.4 129 570 11.2 90
1578 Västra Götaland Loppetorp, Orust 1 Mira 21 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2024-05-27 11.2 77.4 143 550 11.4 103
1480 Västra Götaland Loppetorp, Orust 1 Mira 21 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2024-05-22 12 82.3 165 489 12.3 124
1435 Västra Götaland Loppetorp, Orust 1 Mira 21 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2024-05-20 12 82.3 143 465 12.3 103
1243 Västra Götaland Loppetorp, Orust 1 Mira 21 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2024-05-13 12.7 85.5 187 428 13.1 144
1621 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Timotej, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-27 10.4 72.9 145 585 10.5 105
1620 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Rörsvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-27 10.2 72.8 151 516 10.3 110
1618 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Ängssvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-27 10.8 76.2 152 524 11.0 111
1619 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Engelskt rajgräs, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-27 11.7 81.3 149 470 12.0 109
1459 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Ängssvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-20 11.6 81.3 183 509 11.9 141
1458 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Timotej, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-20 11.2 78.4 189 517 11.4 146
1457 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Engelskt rajgräs, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-20 12.5 86.9 187 430 12.9 144
1456 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Rörsvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-20 11.4 79.7 173 506 11.7 131
1279 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Rörsvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-13 11.8 82.8 234 446 12.1 188
1275 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Ängssvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-13 12.4 87.2 251 426 12.8 204
1280 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Engelskt rajgräs, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-13 12.9 90.5 275 401 13.3 227
1281 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Timotej, skörd 1 120 kg N/ha 2024-05-13 12.2 84.8 222 462 12.6 177
1654 Västra Götaland Strömma Sätila 1 Pavo 21 25 t/ha flytgödsel 2024-05-27 11.5 78.3 127 517 11.8 88
1430 Västra Götaland Strömma Sätila 1 Pavo 21 25 t/ha flytgödsel 2024-05-20 11.5 80.1 164 457 11.8 123
1282 Västra Götaland Strömma Sätila 1 2024-05-13 12 82.9 169 378 12.3 127
1739 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 73 kg N (N27-4), 30 ton flyt vår 2024-06-03 11 75.7 166 512 11.2 125
1672 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 73 kg N (N27-4), 30 ton flyt vår 2024-05-29 11 76.4 143 516 11.2 103
1579 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 73 kg N (N27-4), 30 ton flyt vår 2024-05-27 11.6 79.7 174 500 11.9 132
1486 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 73 kg N (N27-4), 30 ton flyt vår 2024-05-22 12.3 85.2 187 431 12.7 144
1437 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 73 kg N (N27-4), 30 ton flyt vår 2024-05-20 12.1 84.3 175 457 12.5 133
1261 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 73 kg N (N27-4), 30 ton flyt vår 2024-05-13 12.6 87.2 237 430 13.0 191
1738 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 80 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-06-03 11 74.9 119 555 11.2 80
1669 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 80 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-05-29 11.4 78.3 164 504 11.7 123
1575 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 80 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-05-27 11.7 79.7 183 504 12.0 141
1482 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 80 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-05-22 12.5 84.8 221 453 12.9 176
1434 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 80 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-05-20 12.3 84.3 222 443 12.7 177
1262 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 80 kg N (Axan), 30 ton flyt vår 2024-05-13 13.3 89.6 280 408 13.8 232
1755 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 Mira 21 68 kg N (Axan) 2024-06-03 10.4 72.3 112 558 10.5 74
1675 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 Mira 21 68 kg N (Axan) 2024-05-29 11.2 77 119 495 11.4 80
1574 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 Mira 21 68 kg N (Axan) 2024-05-27 11.4 78.1 151 541 11.7 110
1481 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 Mira 21 68 kg N (Axan) 2024-05-22 11.7 80.1 147 513 12.0 107
1455 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 Mira 21 68 kg N (Axan) 2024-05-20 12 83.1 160 430 12.3 119
1737 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 96 kg N (Sulfan), 20 ton flyt vår 2024-06-03 10.2 71.7 137 575 10.3 97
1676 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 96 kg N (Sulfan), 20 ton flyt vår 2024-05-29 11.1 77.2 221 501 11.3 176
1576 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 96 kg N (Sulfan), 20 ton flyt vår 2024-05-27 11.6 79.7 201 487 11.9 157
1533 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 96 kg N (Sulfan), 20 ton flyt vår 2024-05-22 12 82.3 222 475 12.3 177
1431 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 96 kg N (Sulfan), 20 ton flyt vår 2024-05-20 12.3 85 290 434 12.7 241
1244 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 96 kg N (Sulfan), 20 ton flyt vår 2024-05-13 12.6 87.4 272 402 13.0 224
1674 Västra Götaland Östergården Vårgårda 1 Mira 21 108 kg N (Axan) 2024-05-29 11.3 77.6 198 494 11.6 155
1479 Västra Götaland Östergården Vårgårda 1 Mira 21 108 kg N (Axan) 2024-05-22 12.1 82.1 169 476 12.5 127
1436 Västra Götaland Östergården Vårgårda 1 Mira 21 108 kg N (Axan) 2024-05-20 12.1 82.8 185 460 12.5 142
1344 Västra Götaland Östergården Vårgårda 1 Mira 21 108 kg N (Axan) 2024-05-14 12.5 85.8 234 403 12.9 188

Visa alla provklipp som finns