Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Rångedala ligger i länet/området Västra Götaland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1016 Västra Götaland Bondehemmet Falköping 1 Forsbecks Optivall Gourmet 68kg N, 25 ton nötlfyt höst 2023-05-29 12.4 84 163 424 12.8 122
901 Västra Götaland Bondehemmet Falköping 1 Forsbecks Optivall Gourmet 68kg N, 25 ton nötlfyt höst 2023-05-24 12.5 84.6 174 407 12.9 132
864 Västra Götaland Bondehemmet Falköping 1 Forsbecks Optivall Gourmet 68kg N, 25 ton nötlfyt höst 2023-05-22 12.8 86.9 182 364 13.2 140
741 Västra Götaland Bondehemmet Falköping 1 Forsbecks Optivall Gourmet 68kg N, 25 ton nötlfyt höst 2023-05-15 12.8 86.7 240 354 13.2 194
671 Västra Götaland Bondehemmet Falköping 1 Forsbecks Optivall Gourmet 68kg N, 25 ton nötlfyt höst 2023-05-08 13.4 90.1 182 313 13.9 140
1115 Västra Götaland Böja Timmersdala 1 Lagerhusets Carolina 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2023-06-05 11.5 79.3 139 476 11.8 99
996 Västra Götaland Böja Timmersdala 1 Lagerhusets Carolina 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2023-05-29 11.8 80.1 153 446 12.1 112
902 Västra Götaland Böja Timmersdala 1 Lagerhusets Carolina 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2023-05-24 12.1 82 174 439 12.5 132
805 Västra Götaland Böja Timmersdala 1 Lagerhusets Carolina 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2023-05-22 12.4 84.1 166 403 12.8 125
701 Västra Götaland Böja Timmersdala 1 Lagerhusets Carolina 90kg N Axan, 30 ton flyt vår 2023-05-15 12.8 86.8 232 374 13.2 187
1056 Västra Götaland Flakeberg Grästorp 1 Lagerhusets Carolina 300kg Axan, 30 ton flyt 2023-05-29 11.7 80.1 156 465 12.0 115
894 Västra Götaland Flakeberg Grästorp 1 Lagerhusets Carolina 300kg Axan, 30 ton flyt 2023-05-24 12 82.7 169 432 12.3 127
808 Västra Götaland Flakeberg Grästorp 1 Lagerhusets Carolina 300kg Axan, 30 ton flyt 2023-05-22 12.8 86.8 169 358 13.2 127
702 Västra Götaland Flakeberg Grästorp 1 Lagerhusets Carolina 300kg Axan, 30 ton flyt 2023-05-15 12.8 87.5 224 354 13.2 179
650 Västra Götaland Flakeberg Grästorp 1 Lagerhusets Carolina 300kg Axan, 30 ton flyt 2023-05-08 13 88.8 237 296 13.5 191
1128 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90kg N Axan, 25 ton flyt höst 2023-06-02 12.3 82.9 119 436 12.7 80
1132 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90kg N Axan, 25 ton flyt höst 2023-05-29 12.3 83.6 141 409 12.7 101
898 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90kg N Axan, 25 ton flyt höst 2023-05-24 12 82.5 172 424 12.3 130
809 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90kg N Axan, 25 ton flyt höst 2023-05-22 12.7 86.6 195 395 13.1 152
703 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90kg N Axan, 25 ton flyt höst 2023-05-15 13.4 90 241 383 13.9 195
667 Västra Götaland Karstorp Hjo 1 Forsbecks Optivall Gourmet 90kg N Axan, 25 ton flyt höst 2023-05-08 13.2 89.2 261 319 13.7 214
1126 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80kg N, 25 ton flyt vår 2023-06-05 11.5 78 114 493 11.8 76
1018 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80kg N, 25 ton flyt vår 2023-05-29 12.1 81.8 123 434 12.5 84
929 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80kg N, 25 ton flyt vår 2023-05-24 12.1 83.4 194 438 12.5 151
812 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80kg N, 25 ton flyt vår 2023-05-22 12.8 86.8 173 384 13.2 131
744 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80kg N, 25 ton flyt vår 2023-05-15 13 88.4 228 363 13.5 183
670 Västra Götaland Kronogården Färgelanda 1 Mira 21 Special 80kg N, 25 ton flyt vår 2023-05-08 12.9 87.7 258 327 13.3 211
1019 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100kg N, 25 ton flyt höst 2023-05-28 11.7 80.3 181 420 12.0 139
899 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100kg N, 25 ton flyt höst 2023-05-24 12.1 82.4 187 405 12.5 144
807 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100kg N, 25 ton flyt höst 2023-05-22 12.5 85.1 197 375 12.9 154
730 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100kg N, 25 ton flyt höst 2023-05-15 13 88.1 250 359 13.5 203
654 Västra Götaland Kyrkoryk Tanumshede 1 Mira 21 Special 100kg N, 25 ton flyt höst 2023-05-08 12.9 88.8 278 306 13.3 230
900 Västra Götaland Norra Anrås 1 Mira 21 85kg N Axan, 30 ton flyt vår 2023-05-24 10.5 72.6 177 458 10.7 135
806 Västra Götaland Norra Anrås 1 Mira 21 85kg N Axan, 30 ton flyt vår 2023-05-22 12.1 84 268 447 12.5 220
1023 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Ängssvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-29 11.6 81.8 209 486 11.9 165
1026 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Timotej, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-29 11.6 80.4 188 518 11.9 145
1022 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Engelskt rajgräs, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-29 12.4 86.1 187 445 12.8 144
1024 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Rörsvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-29 11.7 81.4 188 493 12.0 145
908 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Rörsvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-24 11.7 81.8 217 465 12.0 172
907 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Timotej, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-24 11.8 81.9 209 498 12.1 165
909 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Engelskt rajgräs, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-24 12.5 86.5 178 428 12.9 136
910 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Ängssvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-24 12 84.8 220 442 12.3 175
849 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Ängssvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-22 12.5 87.5 234 439 12.9 188
850 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Timotej, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-22 12 83 219 447 12.3 174
851 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Engelskt rajgräs, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-22 12.7 88.3 205 393 13.1 161
852 Västra Götaland Rådde Gård Länghem 1 Rörsvingel, skörd 1 120 kg N/ha 2023-05-22 12.2 85.3 233 454 12.6 187
1025 Västra Götaland Strömma Sätila 1 2023-05-29 12.3 82.6 140 458 12.7 100
848 Västra Götaland Strömma Sätila 1 2023-05-22 12.3 83.8 173 373 12.7 131
1017 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 300kg N27-4, 25 ton flyt 2023-05-29 12.1 82.3 173 436 12.5 131
896 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 300kg N27-4, 25 ton flyt 2023-05-25 12.1 82.9 168 400 12.5 126
862 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 300kg N27-4, 25 ton flyt 2023-05-22 12.6 86.1 181 353 13.0 139
731 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 300kg N27-4, 25 ton flyt 2023-05-15 13 88.9 261 402 13.5 214
655 Västra Götaland Torpane Brålanda 1 Mira 21 special 300kg N27-4, 25 ton flyt 2023-05-08 13.5 91.5 244 317 14.0 198
1116 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 240kg NS38-8, 30 ton flyt 2023-06-05 10.9 72.9 116 554 11.1 78
1020 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 240kg NS38-8, 30 ton flyt 2023-05-29 11.4 77.2 151 535 11.7 110
903 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 240kg NS38-8, 30 ton flyt 2023-05-24 11.8 79.1 185 483 12.1 142
810 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 240kg NS38-8, 30 ton flyt 2023-05-22 12.4 84 211 428 12.8 167
722 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 240kg NS38-8, 30 ton flyt 2023-05-15 13.2 88.2 269 421 13.7 221
666 Västra Götaland Torstorp Töreboda 1 Forsbecks Optivall Gourmet 240kg NS38-8, 30 ton flyt 2023-05-09 13.3 88.7 236 343 13.8 190
1114 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 SF Legend 200kg N27, 20 ton flyt vår 2023-06-05 11.3 76.5 123 500 11.6 84
997 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 SF Legend 200kg N27, 20 ton flyt vår 2023-05-29 11.6 79.1 146 415 11.9 106
897 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 SF Legend 200kg N27, 20 ton flyt vår 2023-05-24 11.9 81.4 187 449 12.2 144
804 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 SF Legend 200kg N27, 20 ton flyt vår 2023-05-22 12.3 83.9 197 421 12.7 154
709 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 SF Legend 200kg N27, 20 ton flyt vår 2023-05-15 12.7 86.4 239 393 13.1 193
668 Västra Götaland Uddetorp Skara 1 SF Legend 200kg N27, 20 ton flyt vår 2023-05-08 13 88 257 334 13.5 210
1021 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 90kg N Sulfan, 20 ton flyt vår 2023-05-29 11.6 79.8 194 414 11.9 151
895 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 90kg N Sulfan, 20 ton flyt vår 2023-05-24 12.3 82.5 188 415 12.7 145
811 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 90kg N Sulfan, 20 ton flyt vår 2023-05-22 12.6 85.1 228 412 13.0 183
710 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 90kg N Sulfan, 20 ton flyt vår 2023-05-15 13.2 88.4 280 414 13.7 232
672 Västra Götaland Viken Falköping 1 Mira 21 90kg N Sulfan, 20 ton flyt vår 2023-05-08 12.8 87.3 295 343 13.2 246
999 Västra Götaland Östergården Vårgårda 1 Mira 21 260kg Axan, 25 ton rötrest 2023-05-29 11.3 77.2 177 480 11.6 135
927 Västra Götaland Östergården Vårgårda 1 Mira 21 260kg Axan, 25 ton rötrest 2023-05-24 11.7 80.6 234 472 12.0 188
813 Västra Götaland Östergården Vårgårda 1 Mira 21 260kg Axan, 25 ton rötrest 2023-05-22 12.7 86.3 229 401 13.1 184
711 Västra Götaland Östergården Vårgårda 1 Mira 21 260kg Axan, 25 ton rötrest 2023-05-15 12.9 87.6 290 424 13.3 241
669 Västra Götaland Östergården Vårgårda 1 Mira 21 260kg Axan, 25 ton rötrest 2023-05-09 12.5 84.8 277 340 12.9 229

Visa alla provklipp som finns