Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen KERSTINBO ligger i länet/området Uppsala. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1072 Uppsala Buckarby, Tärnsjö 1 SW Mira 21 90 kg N 2023-05-29 11.8 80.9 180 477 12.1 138
1073 Uppsala Buckarby, Tärnsjö 1 SW Mira 21 90 kg N 2023-05-26 12.1 83.6 194 461 12.5 151
872 Uppsala Buckarby, Tärnsjö 1 SW Mira 21 90 kg N 2023-05-24 12.2 84.1 193 452 12.6 150
876 Uppsala Buckarby, Tärnsjö 1 SW Mira 21 90 kg N 2023-05-23 12.7 85.4 203 451 13.1 159
1002 Uppsala Enköpings-näs, Enköping EKO 1 SW Pavo EKO 23 Ingen 2023-05-29 11.7 81.2 197 356 12.0 154
923 Uppsala Enköpings-näs, Enköping EKO 1 SW Pavo EKO 23 Ingen 2023-05-25 12 83.2 199 336 12.3 156
891 Uppsala Enköpings-näs, Enköping EKO 1 SW Pavo EKO 23 Ingen 2023-05-24 12.1 82.8 177 320 12.5 135
857 Uppsala Enköpings-näs, Enköping EKO 1 SW Pavo EKO 23 Ingen 2023-05-22 12.3 84.8 218 308 12.7 173
753 Uppsala Enköpings-näs, Enköping EKO 1 SW Pavo EKO 12 Ingen 2023-05-15 12.2 84.4 242 328 12.6 196
1076 Uppsala Eriksberg Tierp 1 SVF Rejäl 30 ton flyt 2023-05-31 12 81.5 147 457 12.3 107
1027 Uppsala Eriksberg Tierp 1 SVF Rejäl 30 ton flyt 2023-05-29 11.9 81.5 166 460 12.2 125
949 Uppsala Eriksberg Tierp 1 SVF Rejäl 30 ton flyt 2023-05-24 12.3 83.4 177 453 12.7 135
1046 Uppsala Folsberga EKO 1 Pavo 23 EKO med lusern 25 ton flyt 2023-05-31 11.3 79.7 179 370 11.6 137
974 Uppsala Folsberga EKO 1 Pavo 23 EKO med lusern 25 ton flyt 2023-05-29 11.8 80.9 156 329 12.1 115
881 Uppsala Folsberga EKO 1 Pavo 23 EKO med lusern 25 ton flyt 2023-05-24 12.2 83.9 178 285 12.6 136
803 Uppsala Folsberga EKO 1 Pavo 23 EKO med lusern 25 ton flyt 2023-05-22 12.1 83.8 193 333 12.5 150
1167 Uppsala Golvsta, Alunda 1 90% timotej, 10% rödklöver 110 kg N/ha NPK 27-3-3 2023-06-12 11.1 75.8 124 520 11.3 85
1103 Uppsala Golvsta, Alunda 1 90% timotej, 10% rödklöver 110 kg N/ha NPK 27-3-3 2023-06-05 11.9 81 161 442 12.2 120
1048 Uppsala Golvsta, Alunda 1 90% timotej, 10% rödklöver 110 kg N/ha NPK 27-3-3 2023-05-31 12 82.2 195 448 12.3 152
1007 Uppsala Golvsta, Alunda 1 90% timotej, 10% rödklöver 110 kg N/ha NPK 27-3-3 2023-05-29 11.9 81.6 182 470 12.2 140
892 Uppsala Golvsta, Alunda 1 90% timotej, 10% rödklöver 110 kg N/ha NPK 27-3-3 2023-05-24 12.3 84.5 208 440 12.7 164
817 Uppsala Golvsta, Alunda 1 90% timotej, 10% rödklöver 110 kg N/ha NPK 27-3-3 2023-05-22 12.6 86.1 229 398 13.0 184
780 Uppsala Golvsta, Alunda 1 90% timotej, 10% rödklöver 110 kg N/ha NPK 27-3-3 2023-05-17 12.6 86.8 274 394 13.0 226
982 Stockholm Hamra Tumba 1 50 timotej,15 Ängsv,20 rörsv,15 engraj,10 VK,5 RK 95 kg N 2023-05-29 11.6 79.2 150 398 11.9 110
874 Stockholm Hamra Tumba 1 50 timotej,15 Ängsv,20 rörsv,15 engraj,10 VK,5 RK 95 kg N 2023-05-24 12.6 85.6 179 374 13.0 137
802 Stockholm Hamra Tumba 1 50 timotej,15 Ängsv,20 rörsv,15 engraj,10 VK,5 RK 95 kg N 2023-05-22 12.9 88.3 205 394 13.3 161
708 Stockholm Hamra Tumba 1 50 timotej,15 Ängsv,20 rörsv,15 engraj,10 VK,5 RK 95 kg N 2023-05-15 13.1 89.5 259 353 13.6 212
883 Uppsala Knutby 1 SW Mira 21 special 120 kg N + 25 ton flyt 2023-05-24 12.8 88.3 265 390 13.2 218
798 Uppsala Knutby 1 SW Mira 21 special 120 kg N + 25 ton flyt 2023-05-22 12.5 87.5 271 359 12.9 223
1047 Uppsala Lövsta 1 Mira 21 special 105 kg N 2023-05-31 12.2 84 193 438 12.6 150
978 Uppsala Lövsta 1 Mira 21 special 105 kg N 2023-05-29 12.4 85.6 201 418 12.8 157
873 Uppsala Lövsta 1 Mira 21 special 105 kg N 2023-05-24 12.6 87.4 245 396 13.0 199
797 Uppsala Lövsta 1 Mira 21 special 105 kg N 2023-05-22 12.4 86.2 222 424 12.8 177
1134 Uppsala Rista Alunda 1 SW Mira 25 med lusern 70 kg N + 30 ton flyt 2023-06-07 11.3 78.6 190 416 11.6 147
1071 Uppsala Rista Alunda 1 SW Mira 25 med lusern 70 kg N + 30 ton flyt 2023-05-31 11.8 82.7 222 363 12.1 177
994 Uppsala Rista Alunda 1 SW Mira 25 med lusern 70 kg N + 30 ton flyt 2023-05-29 12.4 85.4 193 352 12.8 150
1113 Uppsala Roteberg EKO 1 Pavo 12 EKO 25 ton flyt 2023-06-05 12 83.1 177 413 12.3 135
1095 Uppsala Roteberg EKO 1 Pavo 12 EKO 25 ton flyt 2023-05-31 12 82.9 165 420 12.3 124
1028 Uppsala Roteberg EKO 1 Pavo 12 EKO 25 ton flyt 2023-05-29 12.3 85.5 214 378 12.7 170
877 Uppsala Roteberg EKO 1 Pavo 12 EKO 25 ton flyt 2023-05-24 12.7 87.2 207 366 13.1 163
801 Uppsala Roteberg EKO 1 Pavo 12 EKO 25 ton flyt 2023-05-22 12.6 87.7 241 348 13.0 195
922 Uppsala Svista, Uppsala EKO 1 SW Pavo EKO 23 Ingen 2023-05-24 12.2 84.8 232 342 12.6 187
890 Uppsala Svista, Uppsala EKO 1 SW Pavo EKO 23 Ingen 2023-05-22 11.9 83.1 256 336 12.2 209
742 Uppsala Svista, Uppsala EKO 1 SW Pavo EKO 23 Ingen 2023-05-15 12.2 84.7 237 331 12.6 191
983 Stockholm Söder Enby, Sorunda 1 Mira 11 300 kg/ha N27 2023-05-29 12.6 84.4 181 411 13.0 139
916 Stockholm Söder Enby, Sorunda 1 Mira 11 300 kg/ha N27 2023-05-24 12.9 86.4 197 394 13.3 154
828 Stockholm Söder Enby, Sorunda 1 Mira 11 300 kg/ha N27 2023-05-22 13.1 87.9 203 384 13.6 159
779 Stockholm Söder Enby, Sorunda 1 Mira 11 300 kg/ha N27 2023-05-17 13 87.5 261 414 13.5 214

Visa alla provklipp som finns