Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen FLODA ligger i länet/området Södermanland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1662 Södermanland Blacksta Gnesta 1 SW Mira 25 100kg N 2024-05-29 11.1 76.9 170 511 11.3 128
1565 Södermanland Blacksta Gnesta 1 SW Mira 25 100kg N 2024-05-27 11.3 78.7 177 491 11.6 135
1471 Södermanland Blacksta Gnesta 1 SW Mira 25 100kg N 2024-05-22 11.9 82.4 205 462 12.2 161
1635 Stockholm Finngarne Gård, Norrtälje 1 SW Mira 21 Intensiv 110kg N 2024-05-27 12 81.3 142 450 12.3 102
1476 Stockholm Finngarne Gård, Norrtälje 1 SW Mira 21 Intensiv 110kg N 2024-05-22 12.9 88.8 219 408 13.3 174
1639 Stockholm Hamra Gård, Tumba 1 50 timotej, 20 ängsv, 15 eng.raj, 10 VK, 5 RK 95kg N 2024-05-27 11.5 79.1 164 510 11.8 123
1529 Stockholm Hamra Gård, Tumba 1 50 timotej, 20 ängsv, 15 eng.raj, 10 VK, 5 RK 95kg N 2024-05-22 12 82.9 183 446 12.3 141
1441 Stockholm Hamra Gård, Tumba 1 50 timotej, 20 ängsv, 15 eng.raj, 10 VK, 5 RK 95kg N 2024-05-20 12.1 83.2 192 473 12.5 149
1329 Stockholm Hamra Gård, Tumba 1 50 timotej, 20 ängsv, 15 eng.raj, 10 VK, 5 RK 95kg N 2024-05-15 12.9 88.1 222 424 13.3 177
1291 Stockholm Hamra Gård, Tumba 1 50 timotej, 20 ängsv, 15 eng.raj, 10 VK, 5 RK 95kg N 2024-05-13 13.1 88.7 253 402 13.6 206
1734 Södermanland Julita 1 LM SW Mira 22 100kg N + 20 ton flyt höst 2024-06-03 10.1 70.9 112 579 10.2 74
1563 Södermanland Julita 1 LM SW Mira 22 100kg N + 20 ton flyt höst 2024-05-27 11 75.9 148 557 11.2 108
1469 Södermanland Julita 1 LM SW Mira 22 100kg N + 20 ton flyt höst 2024-05-22 11.8 81.5 183 479 12.1 141
1393 Södermanland Julita 1 LM SW Mira 22 100kg N + 20 ton flyt höst 2024-05-20 11.9 83.1 191 466 12.2 148
1517 Södermanland Kvicksund 1 Mira 25 80 kg N/ha, 27 3 3 NPK 2024-05-22 11.7 82.5 172 412 12.0 130
1400 Södermanland Kvicksund 1 Mira 25 80 kg N/ha, 27 3 3 NPK 2024-05-20 11.7 82.4 196 415 12.0 153
1336 Södermanland Kvicksund 1 Mira 25 80 kg N/ha, 27 3 3 NPK 2024-05-15 12.3 86 215 408 12.7 171
1602 Södermanland Nyköping EKO 1 SW Pavo EKO 22 18 ton/ha nötflyt, 1 ton/ha vinass, 150 kg/ha Polysulphate 2024-05-27 11.3 78.8 138 500 11.6 98
1586 Södermanland Nyköping EKO 1 SW Pavo EKO 23 30 ton/ha biogödsel 2024-05-27 11.8 81.9 175 389 12.1 133
1523 Södermanland Nyköping EKO 1 SW Pavo EKO 22 18 ton/ha nötflyt, 1 ton/ha vinass, 150 kg/ha Polysulphate 2024-05-22 11.8 83 173 424 12.1 131
1524 Södermanland Nyköping EKO 1 SW Pavo EKO 23 30 ton/ha biogödsel 2024-05-22 12.2 83.8 222 359 12.6 177
1406 Södermanland Nyköping EKO 1 SW Pavo EKO 23 30 ton/ha biogödsel 2024-05-20 12.1 83.7 211 380 12.5 167
1398 Södermanland Nyköping EKO 1 SW Pavo EKO 22 18 ton/ha nötflyt, 1 ton/ha vinass, 150 kg/ha Polysulphate 2024-05-20 12.1 83.4 177 443 12.5 135
1335 Södermanland Nyköping EKO 1 SW Pavo EKO 22 18 ton/ha nötflyt, 1 ton/ha vinass, 150 kg/ha Polysulphate 2024-05-15 12.6 86.3 221 416 13.0 176
1334 Södermanland Nyköping EKO 1 SW Pavo EKO 23 30 ton/ha biogödsel 2024-05-15 12.5 86.2 230 367 12.9 185
1246 Södermanland Nyköping EKO 1 SW Pavo EKO 22 18 ton/ha nötflyt, 1 ton/ha vinass, 150 kg/ha Polysulphate 2024-05-13 12.8 87.9 273 378 13.2 225
1710 Stockholm Nynäshamn, EKO 1 Lantmännen Pavo 25 Ingen 2024-05-29 11.2 77.8 172 404 11.4 130
1603 Stockholm Nynäshamn, EKO 1 Lantmännen Pavo 25 Ingen 2024-05-27 11.4 78.2 143 421 11.7 103
1498 Stockholm Nynäshamn, EKO 1 Lantmännen Pavo 25 Ingen 2024-05-22 12.1 83.1 161 380 12.5 120
1446 Stockholm Nynäshamn, EKO 1 Lantmännen Pavo 25 Ingen 2024-05-20 11.9 82.7 194 371 12.2 151
1340 Stockholm Nynäshamn, EKO 1 Lantmännen Pavo 25 Ingen 2024-05-15 12.5 85.5 169 348 12.9 127
1583 Stockholm Sorunda 1 Mira 11 20 ton/ha nötflyt, 70kg/ha Axan 2024-05-27 11.9 80.3 199 482 12.2 156
1492 Stockholm Sorunda 1 Mira 11 20 ton/ha nötflyt, 70kg/ha Axan 2024-05-22 12.6 85.1 222 435 13.0 177
1450 Stockholm Sorunda 1 Mira 11 20 ton/ha nötflyt, 70kg/ha Axan 2024-05-20 12.3 83.9 242 458 12.7 196
1332 Stockholm Sorunda 1 Mira 11 20 ton/ha nötflyt, 70kg/ha Axan 2024-05-15 13.1 88.1 270 401 13.6 222
1698 Södermanland Stora Sundby 1 Mira 21 25 ton/nötflyt höst, 100 kg N/ha vår 2024-05-29 11.4 79.9 155 488 11.7 114
1582 Södermanland Stora Sundby 1 Mira 21 25 ton/nötflyt höst, 100 kg N/ha vår 2024-05-27 11.9 82.4 173 453 12.2 131
1490 Södermanland Stora Sundby 1 Mira 21 25 ton/nötflyt höst, 100 kg N/ha vår 2024-05-22 12.5 87 196 390 12.9 153
1515 Södermanland Stora Sundby 1 Mira 21 25 ton/nötflyt höst, 100 kg N/ha vår 2024-05-20 12.6 88 248 387 13.0 202
1339 Södermanland Stora Sundby 1 Mira 21 25 ton/nötflyt höst, 100 kg N/ha vår 2024-05-15 12.7 88.4 252 410 13.1 205
1731 Södermanland Vadsbroby Flen 1 SW Mira 21 60kg N + 25 ton flyt vår 2024-05-29 10.7 75 137 495 10.9 97
1561 Södermanland Vadsbroby Flen 1 SW Mira 21 60kg N + 25 ton flyt vår 2024-05-27 11.6 79.9 141 469 11.9 101
1528 Södermanland Vadsbroby Flen 1 SW Mira 21 60kg N + 25 ton flyt vår 2024-05-22 12.2 85.5 174 382 12.6 132
1442 Södermanland Vadsbroby Flen 1 SW Mira 21 60kg N + 25 ton flyt vår 2024-05-21 12.2 84.8 187 397 12.6 144
1697 Södermanland Valla 1 Perfekt 20 ton nötflyt/ha, 100 kg N/ha ns 27-4 2024-05-29 11.7 81.3 205 445 12.0 161
1606 Södermanland Valla 1 Perfekt 20 ton nötflyt/ha, 100 kg N/ha ns 27-4 2024-05-27 11.6 80.4 199 473 11.9 156
1514 Södermanland Valla 1 Perfekt 20 ton nötflyt/ha, 100 kg N/ha ns 27-4 2024-05-22 12.3 85.1 243 424 12.7 197
1401 Södermanland Valla 1 Perfekt 20 ton nötflyt/ha, 100 kg N/ha ns 27-4 2024-05-20 12 83.7 250 478 12.3 203
1337 Södermanland Valla 1 Perfekt 20 ton nötflyt/ha, 100 kg N/ha ns 27-4 2024-05-15 12.4 86.3 278 425 12.8 230
1581 Södermanland Vingåker EKO 1 SW Pavo EKO 21 25 ton/ha nötflyt 2024-05-27 11.7 80.9 137 409 12.0 97
1499 Södermanland Vingåker EKO 1 SW Pavo EKO 21 25 ton/ha nötflyt 2024-05-22 12.6 86.4 143 375 13.0 103
1448 Södermanland Vingåker EKO 1 SW Pavo EKO 21 25 ton/ha nötflyt 2024-05-20 12.4 85.2 160 376 12.8 119
1346 Södermanland Vingåker EKO 1 SW Pavo EKO 21 25 ton/ha nötflyt 2024-05-15 12.5 85.8 171 358 12.9 129
1605 Södermanland Västerljung 1 Mira bas 25 ton/ha nötflyt, 81 kg N/ha Axan 2024-05-27 11.4 79.3 182 513 11.7 140
1491 Södermanland Västerljung 1 Mira bas 25 ton/ha nötflyt, 81 kg N/ha Axan 2024-05-22 12.2 84 215 470 12.6 171
1408 Södermanland Västerljung 1 Mira bas 25 ton/ha nötflyt, 81 kg N/ha Axan 2024-05-20 12.2 85 198 471 12.6 155
1333 Södermanland Västerljung 1 Mira bas 25 ton/ha nötflyt, 81 kg N/ha Axan 2024-05-15 13 88.9 239 409 13.5 193

Visa alla provklipp som finns