Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen ESKILSTUNA ligger i länet/området Södermanland. I detta län finns följande provklipp:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)Råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) OMD (%) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9585SödermanlandBlacksta, Gnesta, Mira 25, 100 kg N2021-05-29 11.1210430 79.6 11.3166
9503SödermanlandBlacksta, Gnesta, Mira 25, 100 kg N2021-05-26 11.6220410 82.6 11.9175
9433SödermanlandBlacksta, Gnesta, Mira 25, 100 kg N2021-05-24 11.5230380 81.2 11.8185
9410SödermanlandBlacksta, Gnesta, Mira 25, 100 kg N2021-05-19 11.9260360 83.6 12.2213
9554SödermanlandFinngarne, Norrtälje, Mira 21 Intensiv, 100 kg N2021-05-27 11.7190430 82.3 12.0147
9436SödermanlandFinngarne, Norrtälje, Mira 21 Intensiv, 100 kg N2021-05-24 12.3160390 84.8 12.7119
9418SödermanlandFinngarne, Norrtälje, Mira 21 Intensiv, 100 kg N2021-05-19 12.3170350 83.8 12.7128
9552SödermanlandHamra, Tumba,Hamrabl: 50% Tim/15% Ängsv/ 20% Rörsv/ 15% Eng rajgräs, 90 kg N2021-05-26 11.2190540 76.9 11.4147
9489SödermanlandHamra, Tumba,Hamrabl: 50% Tim/15% Ängsv/ 20% Rörsv/ 15% Eng rajgräs, 90 kg N2021-05-24 12180420 83.4 12.3138
9402SödermanlandHamra, Tumba,Hamrabl: 50% Tim/15% Ängsv/ 20% Rörsv/ 15% Eng rajgräs, 90 kg N2021-05-17 11.9220430 82.5 12.2175
9584SödermanlandJulita Gård, Mira 22, 20 ton Flytg + 100 kg N2021-05-30 11.5180480 80.3 11.8138
9529SödermanlandJulita Gård, Mira 22, 20 ton Flytg + 100 kg N2021-05-26 11.3190460 80.2 11.6147
9487SödermanlandJulita Gård, Mira 22, 20 ton Flytg + 100 kg N2021-05-24 11.5230460 82.5 11.8185
9413SödermanlandJulita Gård, Mira 22, 20 ton Flytg + 100 kg N2021-05-19 12.1220410 85.5 12.5175
9582SödermanlandMalsta Gård, Flen,1års vall Pavo EKO ,2021-05-31 11.6160390 80.7 11.9119
9546SödermanlandMalsta Gård, Flen,1års vall Pavo EKO ,2021-05-27 11.2180390 77.6 11.4138
9496SödermanlandMalsta Gård, Flen,1års vall Pavo EKO ,2021-05-25 11.8140380 80.6 12.1100
9412SödermanlandMalsta Gård, Flen,1års vall Pavo EKO ,2021-05-19 12.5170360 83.7 12.9128
9580SödermanlandVadsbroby, Flen, Mira 21 Special, Flytg 30 kg N + 50 kg N2021-05-31 11.2160460 79.2 11.4119
9528SödermanlandVadsbroby, Flen, Mira 21 Special, Flytg 30 kg N + 50 kg N2021-05-26 11.9200360 83.4 12.2156
9482SödermanlandVadsbroby, Flen, Mira 21 Special, Flytg 30 kg N + 50 kg N2021-05-24 11.9190400 83.4 12.2147
9414SödermanlandVadsbroby, Flen, Mira 21 Special, Flytg 30 kg N + 50 kg N2021-05-19 11.8210350 83.2 12.1166

Visa alla provklipp som finns