Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen KARLSTAD FLYGPLATS ligger i länet/området Värmland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
294 Värmland Hillringsberg, Glava 1 Pavo eko 22 25 ton sväm höst 2022-05-23 12.7 86.3 158 360 13.1 117
458 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 80 kg N 2022-05-30 12.5 85.9 205 443 12.9 161
369 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 80 kg N 2022-05-25 12.8 87.3 262 413 13.2 215
316 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 80 kg N 2022-05-23 12.6 86.5 250 399 13.0 203
152 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 80 kg N 2022-05-16 12.4 84.2 197 420 12.8 154
516 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N från sväm och vinass 2022-05-31 11.9 80.8 130 454 12.2 91
317 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N från sväm och vinass 2022-05-23 12.5 84.8 154 411 12.9 113
194 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N från sväm och vinass 2022-05-18 13.1 87.3 167 368 13.6 126

Visa alla provklipp som finns