Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen KARLSTAD FLYGPLATS ligger i länet/området Värmland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1031 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 90 kg N (NS 38-8) 2023-05-29 12.1 81.9 172 457 12.5 130
928 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 90 kg N (NS 38-8) 2023-05-24 12.5 85.6 221 422 12.9 176
861 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 90 kg N (NS 38-8) 2023-05-22 12.9 88.9 246 407 13.3 200
762 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 90 kg N (NS 38-8) 2023-05-17 12.7 87.8 253 408 13.1 206
971 Värmland Långserud 1 Mira 21 80 kg N (NS 27-4) 2023-05-29 10.4 71.1 104 465 10.5 66
950 Värmland Långserud 1 Mira 21 80 kg N (NS 27-4) 2023-05-25 12.3 83.8 136 432 12.7 96
932 Värmland Långserud 1 Mira 21 80 kg N (NS 27-4) 2023-05-23 12.1 83.1 133 404 12.5 94
760 Värmland Långserud 1 Mira 21 80 kg N (NS 27-4) 2023-05-15 13 88.1 234 399 13.5 188
1032 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N (nötflyt och vinass) 2023-05-29 11.8 81.9 163 409 12.1 122
859 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N (nötflyt och vinass) 2023-05-23 11.8 82.1 193 433 12.1 150
761 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N (nötflyt och vinass) 2023-05-16 12.1 84.9 245 410 12.5 199

Visa alla provklipp som finns