Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen ARVIKA ligger i länet/området Värmland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1343 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 90 kg N (NS 38-8) 2024-05-15 12.8 86.4 233 415 13.2 187
1305 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N (nötflyt och vinass) 2024-05-15 12.7 87.3 206 368 13.1 162
1324 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N (nötflyt och vinass) 2024-05-15 12.7 87.3 206 368 13.1 162

Visa alla provklipp som finns