Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen ARVIKA ligger i länet/området Värmland. I detta län finns följande provklipp:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)Råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) OMD (%) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9593VärmlandHillringsberg, Pavo eko 22, 25 ton/ha nötflyt + kaliumsulfat el. kalimagnesia2021-05-31 11.1140410 77.3 11.3100
9469VärmlandHillringsberg, Pavo eko 22, 25 ton/ha nötflyt + kaliumsulfat el. kalimagnesia2021-05-24 11.6170370 80.6 11.9128
9387VärmlandHillringsberg, Pavo eko 22, 25 ton/ha nötflyt + kaliumsulfat el. kalimagnesia2021-05-17 11.6190380 80.2 11.9147
9592VärmlandKleven, Mira 21, 80 kg N2021-05-31 11.6170430 80.4 11.9128
9548VärmlandKleven, Mira 21, 80 kg N2021-05-26 11.8220440 82.5 12.1175
9445VärmlandKleven, Mira 21, 80 kg N2021-05-24 12210420 83.5 12.3166
9401VärmlandKleven, Mira 21, 80 kg N2021-05-17 12.6270390 86.4 13.0222
9636VärmlandRudsnäs Apus eko 11 med kärringtand, 20 ton nötflyt + polysulfat2021-05-31 11.4150450 78.6 11.7110
9511VärmlandRudsnäs Apus eko 11 med kärringtand, 20 ton nötflyt + polysulfat2021-05-26 11.8160430 81.7 12.1119
9388VärmlandRudsnäs Apus eko 11 med kärringtand, 20 ton nötflyt + polysulfat2021-05-17 11.7270420 82.4 12.0222

Visa alla provklipp som finns