Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen TORPSHAMMAR ligger i länet/området Västernorrland. I detta län finns följande provklipp:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)Råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) OMD (%) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9694VästernorrlandBergeforsen, EKO, Gemini eko 21, 30 ton sväm höst2021-06-09 11.6120470 78.7 11.981
9688VästernorrlandBergeforsen, EKO, Gemini eko 21, 30 ton sväm höst2021-06-08 11.3100500 76.6 11.663
9651VästernorrlandBergeforsen, EKO, Gemini eko 21, 30 ton sväm höst2021-06-02 12.3130360 82.7 12.791
9698VästernorrlandBjästa, Gemini EKO 11, 25 ton flyt höst2021-06-09 11.2150430 77.3 11.4110
9689VästernorrlandBjästa, Gemini EKO 11, 25 ton flyt höst2021-06-07 11.7130470 79.9 12.091
9657VästernorrlandBjästa, Gemini EKO 11, 25 ton flyt höst2021-06-02 12.5140380 83.4 12.9100
9714VästernorrlandKalknäs, EKO, Timotej 55, Rödklöver 30, Ängsvingel 10, Vitklöver 5, 20 ton sväm vår2021-06-14 10.6110490 73.1 10.872
9695VästernorrlandKalknäs, EKO, Timotej 55, Rödklöver 30, Ängsvingel 10, Vitklöver 5, 20 ton sväm vår2021-06-09 10.8150400 75.4 11.0110
9685VästernorrlandKalknäs, EKO, Timotej 55, Rödklöver 30, Ängsvingel 10, Vitklöver 5, 20 ton sväm vår2021-06-07 11.3130450 77.8 11.691
9641VästernorrlandKalknäs, EKO, Timotej 55, Rödklöver 30, Ängsvingel 10, Vitklöver 5, 20 ton sväm vår2021-06-02 11.9140390 81.1 12.2100

Visa alla provklipp som finns