Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Norsjö ligger i länet/området Västerbotten. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
620 Västerbotten Blattnicksele 1 Ara 22 70 kg N, 25 ton flyt höst 2022-06-21 11.9 80.1 190 492 12.2 147
590 Västerbotten Blattnicksele 1 Ara 22 70 kg N, 25 ton flyt höst 2022-06-14 12.2 82.9 214 439 12.6 170
589 Västerbotten Ersmark,Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2022-06-13 11.6 77.7 155 544 11.9 114
549 Västerbotten Ersmark,Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2022-06-07 12.5 84.7 219 427 12.9 174
547 Västerbotten Ersmark,Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2022-06-07 12.5 84.3 231 450 12.9 186
548 Västerbotten Forslunda EKO 1 GEV styrka 25 ton flyt vår 2022-06-07 12.6 85.8 184 425 13.0 141
592 Västerbotten Hökmark 1 Ara 24 108 kg N 2022-06-11 12 82.1 182 496 12.3 140
580 Västerbotten Hökmark 1 Ara 24 108 kg N 2022-06-08 12 82.6 203 434 12.3 159
582 Västerbotten Hökmark 1 Ara 24 108 kg N 2022-06-06 12.2 84 205 418 12.6 161
545 Västerbotten Hökmark 1 Ara 24 108 kg N 2022-06-02 12.2 83.6 258 463 12.6 211
618 Västerbotten Kålaboda 1 Ara 22 95 kg N, 15 ton flyt höst 2022-06-20 11.6 78.8 172 476 11.9 130
607 Västerbotten Kålaboda 1 Ara 22 95 kg N, 15 ton flyt höst 2022-06-15 11.7 79.8 188 455 12.0 145
594 Västerbotten Kålaboda 1 Ara 22 95 kg N, 15 ton flyt höst 2022-06-02 12.4 84.3 222 444 12.8 177
613 Västerbotten Lycksele 1 Ara 12 50 kg N, 20 ton flyt 2022-06-20 11.7 78.4 162 472 12.0 121
588 Västerbotten Lycksele 1 Ara 12 50 kg N, 20 ton flyt 2022-06-13 12.1 82 190 424 12.5 147
619 Västerbotten Norsjö 1 Ara 12 80 kg N 2022-06-21 11.7 79.5 148 518 12.0 108
591 Västerbotten Norsjö 1 Ara 12 80 kg N 2022-06-14 11.9 82.2 166 481 12.2 125
587 Västerbotten Robertsfors 1 Ara 24 100 kg N 2022-06-12 12 82.4 226 449 12.3 181
546 Västerbotten Robertsfors 1 Ara 24 100 kg N 2022-06-07 12.9 88.4 268 391 13.3 220
581 Västerbotten Röbäcksdalen 1 Ara 11 80 kg N 2022-06-08 12.6 84.7 216 419 13.0 172
593 Västerbotten Vindeln 1 75 timotej, 10 ängsv, 10 Rk, 5 Rörsv 70 kg N, 20 ton flyt höst 2022-06-14 11.3 79 218 488 11.6 173
579 Västerbotten Vindeln 1 75 timotej, 10 ängsv, 10 Rk, 5 Rörsv 70 kg N, 20 ton flyt höst 2022-06-08 11.7 82.4 266 434 12.0 218

Visa alla provklipp som finns