Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen KRÅNGEDE ligger i länet/området Jämtland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1175 Jämtland Frösön 1 Ara12+5% VK 60 kg N, 20 ton sväm höst 2023-06-14 12 81.6 193 384 12.3 150
1159 Jämtland Frösön 1 Ara12+5% VK 60 kg N, 20 ton sväm höst 2023-06-12 12.2 82.8 206 375 12.6 162
1129 Jämtland Frösön 1 Ara12+5% VK 60 kg N, 20 ton sväm höst 2023-06-07 13.2 88.2 199 351 13.7 156
1176 Jämtland Krokom 1 Gemini Eko 11 41 kg N, 25 ton sväm vår 2023-06-17 12.2 81.6 150 444 12.6 110
1172 Jämtland Krokom 1 Gemini Eko 11 41 kg N, 25 ton sväm vår 2023-06-14 12.3 83.6 168 398 12.7 126
1155 Jämtland Krokom 1 Gemini Eko 11 41 kg N, 25 ton sväm vår 2023-06-12 12.8 86 170 384 13.2 128
1135 Jämtland Krokom 1 Gemini Eko 11 41 kg N, 25 ton sväm vår 2023-06-07 13 87.9 206 343 13.5 162
1177 Jämtland Offerdal 1 Ara 23 + 4% Alsikeklöver 40 kg N, 20 ton sväm höst 2023-06-19 11.4 77 125 471 11.7 86
1174 Jämtland Offerdal 1 Ara 23 + 4% Alsikeklöver 40 kg N, 20 ton sväm höst 2023-06-14 12.5 84.1 169 407 12.9 127
1161 Jämtland Offerdal 1 Ara 23 + 4% Alsikeklöver 40 kg N, 20 ton sväm höst 2023-06-12 12.7 85.4 200 382 13.1 156
1125 Jämtland Offerdal 1 Ara 23 + 4% Alsikeklöver 40 kg N, 20 ton sväm höst 2023-06-07 13.3 89 198 342 13.8 155
1182 Jämtland Strömsund 1 Ara 22 25 ton sväm vår 2023-06-19 11 77.4 244 464 11.2 198
1144 Jämtland Strömsund 1 Ara 22 25 ton sväm vår 2023-06-07 12.1 83.7 293 359 12.5 244

Visa alla provklipp som finns