Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen FRÖSON ligger i länet/området Jämtland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
606 Jämtland Frösön 1 Ara12+5% VK 60 kg N, 20 ton sväm höst 2022-06-15 12 83.1 219 466 12.3 174
603 Jämtland Frösön 1 Ara12+5% VK 60 kg N, 20 ton sväm höst 2022-06-13 11.7 80.2 182 513 12.0 140
564 Jämtland Frösön 1 Ara12+5% VK 60 kg N, 20 ton sväm höst 2022-06-08 12.7 85.6 221 432 13.1 176
540 Jämtland Frösön 1 Ara12+5% VK 60 kg N, 20 ton sväm höst 2022-06-07 12.8 86.5 211 438 13.2 167
599 Jämtland Krokom EKO 1 Gemini 11 25 ton sväm vår 2022-06-13 12 80.9 159 483 12.3 118
561 Jämtland Krokom EKO 1 Gemini 11 25 ton sväm vår 2022-06-08 12.5 83.8 165 442 12.9 124
535 Jämtland Krokom EKO 1 Gemini 11 25 ton sväm vår 2022-06-07 12.5 83.4 166 434 12.9 125
601 Jämtland Offerdal 1 Ara 22 40 N, 20 ton sväm höst 2022-06-13 11.4 79.1 173 466 11.7 131
565 Jämtland Offerdal 1 Ara 22 40 N, 20 ton sväm höst 2022-06-08 12.4 83.9 193 449 12.8 150
534 Jämtland Offerdal 1 Ara 22 40 N, 20 ton sväm höst 2022-06-07 12.5 84.7 204 460 12.9 160
498 Jämtland Offerdal 1 Ara 22 40 N, 20 ton sväm höst 2022-06-01 13.1 87.2 232 413 13.6 187
600 Jämtland Strömsund 1 Ara 22 25 ton sväm vår 2022-06-13 11.4 78.1 186 492 11.7 143

Visa alla provklipp som finns