Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen FRÖSON ligger i länet/området Jämtland. I detta län finns följande provklipp:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)Råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) OMD (%) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9713JämtlandFrösön, Ara12 med 5 procent vitklöver, 70 kg N, 20 ton sväm höst2021-06-14 10.9180420 75.4 11.1138
9693JämtlandFrösön, Ara12 med 5 procent vitklöver, 70 kg N, 20 ton sväm höst2021-06-09 11.1180440 76.9 11.3138
9683JämtlandFrösön, Ara12 med 5 procent vitklöver, 70 kg N, 20 ton sväm höst2021-06-07 11.5180430 79.2 11.8138
9648JämtlandFrösön, Ara12 med 5 procent vitklöver, 70 kg N, 20 ton sväm höst2021-06-02 12.5220390 84.7 12.9175
9692JämtlandKrokom, EKO, Gemini eko 11, 20 ton sväm vår2021-06-09 11.4210420 79.7 11.7166
9681JämtlandKrokom, EKO, Gemini eko 11, 20 ton sväm vår2021-06-07 11.3220440 79.6 11.6175
9649JämtlandKrokom, EKO, Gemini eko 11, 20 ton sväm vår2021-06-02 12.1240370 84.2 12.5194
9697JämtlandOfferdal, Ara12 och Ara22 i lika delar, 50 kg N, 30 ton sväm höst2021-06-09 11.4260410 78.8 11.7213
9682JämtlandOfferdal, Ara12 och Ara22 i lika delar, 50 kg N, 30 ton sväm höst2021-06-07 11.5270440 80 11.8222
9646JämtlandOfferdal, Ara12 och Ara22 i lika delar, 50 kg N, 30 ton sväm höst2021-06-02 12.3250340 84.9 12.7203
9718JämtlandStrömsund, Ara22, 54 kg N, 20 ton sväm vår2021-06-16 12200410 82.2 12.3156
9712JämtlandStrömsund, Ara22, 54 kg N, 20 ton sväm vår2021-06-14 11.7240460 80.3 12.0194
9696JämtlandStrömsund, Ara22, 54 kg N, 20 ton sväm vår2021-06-09 12260420 83.8 12.3213
9684JämtlandStrömsund, Ara22, 54 kg N, 20 ton sväm vår2021-06-07 12260430 84.2 12.3213

Visa alla provklipp som finns