Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Ylinenjärvi ligger i länet/området Norrbotten. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1164 Norrbotten Luleå 1 Ara 22 80 kg N, 25 ton flyt höst 2023-06-12 12.6 85.1 199 429 13.0 156
1179 Norrbotten Överkalix 1 Ara 22 spec 81 kg N 2023-06-17 11.8 79.1 148 502 12.1 108
1165 Norrbotten Överkalix 1 Ara 22 spec 81 kg N 2023-06-11 12.8 85.3 199 435 13.2 156
1178 Norrbotten Övertorneå 1 Gemini EKO 11 100 kilo N 27 vår 2023-06-18 12.1 80.4 155 457 12.5 114
1169 Norrbotten Övertorneå 1 Gemini EKO 11 100 kilo N 27 vår 2023-06-12 12.6 84 204 384 13.0 160

Visa alla provklipp som finns